Program

Barn- och fritidsprogrammet

Är du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? 

Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och högskoleförberedande program. Detta innebär att man med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer här!


Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar, eller är du intresserad av en framtid som jurist, civilekonom eller realtjänst? 

Ekonomiprogrammet lär dig om detta, men också mycket mer. Utbildningen är väldigt bred och ger möjlighet för dig att gå många alternativa vägar.

Läs mer här!


El- och energiprogrammet

Är du intresserad av en både teoretisk och praktisk utbildning där du kommer att kunna ansvara för flera samhällsviktiga funktioner? 

På el- och energiprogrammet utbildas du i flera yrken. Arbetet är ofta en projektform där vi försöker ny utrustning och ny teknik och vi arbetar för att arbeta framför den nya tekniken.

Läs mer här!


Estetiska programmet

Är du intresserad av ett program som ger högskolebehörighet och som innehåller kreativt skapande?

Det estetiska programmet ger möjligheterna att varva de teoretiska studierna med eget skapande. Karlbergsgymnasiet erbjuder inriktningarna Musik samt Bild och formgivning.

Läs mer här!


Försäljnings- och serviceprogrammet

Är du intresserad av en bred utbildning med många möjligheter som kan ge jobb direkt efter gymnasiet eller möjligheten att läsa vidare?

På Försäljnings- och serviceprogrammet får du en blandning av teoretiska och praktiska kunskaper som öppnar många vägar. Det ger dig verktygen för att kunna jobba dig upp inom företag och kunskaperna för att starta egna företag och driva dem.

Läs mer här!


Industritekniska programmet

Är du intresserad av att lära dig hantera maskiner och metoder som används i dagens, och morgondagens, industri?

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med stora möjligheter. Det ger en bra grund att stå på och ger dig många möjligheter att kunna gå vidare ut i arbetslivet. Karlbergsgymnasiet erbjuder också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

Läs mer här!


Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av vetenskap och matematik och vill utveckla din förståelse av naturvetenskapliga frågeställningar?

Det naturvetenskapliga programmet utvecklar ett förhållningssätt som innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Läs mer här!


Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det?

Då är Samhällsvetenskaps-programmet ett bra val för dig. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel Samhällskunskap, Psykologi och Moderna språk.

Läs mer här!


Teknikprogrammet

Är du intresserad av kreativa och problemlösande arbetsformer och teknisk utrustning i framkant?

Teknikprogrammet hanterar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. Det belyser också teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Undervisningen är tvärvetenskaplig där olika bildningsriktningar och arbetsformer möts.

Läs mer här!


Vård- och omsorgsprogammet

Är du intresserad av en utbildning som ger dig möjligheten att läsa mot jobb eller vidare studier?

På Vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar att välja mellan utan istället fördjupar du dig inom vård- och omsorgsfältet i form av yrkesutgång. Dina studier leder antingen mot jobb eller vidare studier efter gymnasiet, exempelvis till sjuksköterska.

Läs mer här!Introduktionsprogrammen

Är du intresserad av att fixa till det som fattas för att kunna fortsätta studera eller arbeta?

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans nationella program och syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Läs mer här!


Administration, handel och varuhantering

Är du intresserad av att utföra mycket praktiskt arbete, både i skolans Cafeteria och ute på praktik hos företag?

Programmet lär dig om administration, handel och varuhantering och förutom praktik kommer du att använda läsplattor och datorer som redskap i skolan, och du kommer att vara med och driva ett företag (UF).

Läs mer här!


Hotell, restaurang och bageri

För dig som har rätt att gå i anpassad gymnasieskola. Tycker du om att laga mat, baka och ge god service åt kunder och gäster? Då passar det här programmet dig.

Läs mer här!


Individuella programmen

Är du intresserad av att läsa större ämnesområden och att anpassa skolan så de passar dig perfekt?

De individuella programmen är till för dig som gått i träningsskola och behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Läs mer här!


Nyheter och meddelanden

NY LÄRPLATTFORM - SchoolSoft

Schoolsoft - ny lärplattform
Vi hoppas att ni nu lyckats logga in på SchoolSoft. Där finns en enkät som alla vårdnadshavare till nya elever på Karlbergsgymnasiet ska fylla i.
Nu på måndag 28/8 börjar vi dela ut datorer till ettorna. Men först måste enkäten vara ifylld. Vi påminner er därför om att logga in och få det gjort så fort som möjligt.
Här hittar ni information om SchoolSoft:
Vid problem hör av er till Helen Pettersson, helen.pettersson@amal.se

Angående problemen i kollektivtrafiken

Hej!

Som kanske inte undgått någon har terminsstarten för våra elever som pendlar in från Dalslandskommunerna varit strulig.

Skolans ledning har daglig kontakt med VY Buss som utför trafiken på uppdrag av Västtrafik, i syfte att få allt att fungera som önskvärt.

De signaler Karlbergsgymnasiet får in från elever och vårdnadshavare kring problem med kollektivtrafiken sammanställer vi och förmedlar vidare till berörda bolag.

Från VY Buss riktas en ursäkt till er elever som drabbats till följd av att bussar kört fel vägsträckning och VY Buss har haft möten med sina anställda för att säkerställa att så inte sker igen.

Från skolledningens vill vi framföra ett tack till er elever som hanterat bussproblemen på ett tålmodigt sätt. Tack också till de chaufförer som verkligen gjort sitt yttersta för att hjälpa till. Det är viktigt att vår kritik mot den situation som uppstått riktas till de ansvariga bolagen och inte mot de chaufförer vi möter på bussarna. Ansvaret för planering och utförande ligger inte hos chaufförerna.

 

För att komma tillrätta med problemen i kollektivtrafiken lyfts även frågan till den högsta ledningen för Västtrafik av berörda kommuner i samverkan.

Vi ber dig som har klagomål, synpunkter, vill begära ersättning etc. att gå in på Västtrafiks hemsida för att ta upp det direkt med dem.

Mvh

Mats Aronsson

Verksamhetschef Karlbergsgymnasiet