Välkommen till Karlbergsgymnasiet!

Vi är mycket glada för att så många av er valt att tillbringa er tid som gymnasieelev hos oss på Karlbergsgymnasiet och vi vill härmed välkomna er och räta ut några av de frågetecken ni säkert har angående uppstarten. Vi vill också välkomna alla tvåor och treor tillbaka!

Alla ettor samlas klockan 08.30 måndag 17/8.

Ekonomiprogrammet samlas i Aulan.

Naturprogrammet samlas i vänstra delen av A-hallen.

Samhällsprogrammet samlas i högra delen av A-hallen.

Industriprogrammet samlas i biblioteket.

El- och energiprogrammet samlas i matsalen.

Teknikprogrammet samlas i sal T1.

Barn- och fritidsprogrammet samlas i SP12.

Handel- och administrationsprogrammet samlas i Sp5.

Vård- och omsorgsprogrammet samlas i SP14.

Tvåorna börjar på måndag 17/8 klockan 10.10 och samlas i nedanstående salar.

EK2a E1

EK2b E2

SA2a oä4

SA2b sp21

NA2a Bi2

NA2b Ke2

HA2 sp7

BF2 sp10

VO2 Sp16

IN2 Biblioteket

EE2 El5

TE2 T1

Alla treor börjar på tisdag 18/8 kl. 08.30 samlas i salar som anslås på skolans infoskärmar.

Det är ordentligt skyltat till den lokal ni ska samlas i och våra lärare kommer hjälpa till med guidning så ni kommer hitta, det lovar vi.

I den lokal ni samlas i kommer ni bland annat få besked om vilken klass ni kommer gå i om ni läser på ett program med fler än en klass.

Efter det får ni vara med era klassföreståndare och mentorer som kommer ge er massa information om skolan och ni kommer också få era scheman. Skåpnycklar och annat nyttigt kommer också delas ut då. Er nya dator kommer ni få senare under veckan.

Första dagen/dagarna kommer handla mycket om att lära känna sin nya klass, skolan och de lärare ni ska ha men räkna med att läsning enligt schemat drar igång relativt snabbt, redan på tisdag

Skolmaten är igång redan första dagen så ni behöver inte vara hungriga.

Det kommer att vara mycket nytt och mycket information de första dagarna och ni kommer säkert ha lite svårt att hitta på skolan men allt faller snabbt på plats. De äldre eleverna och personalen är mycket trevliga så är ni osäkra på något kan ni fråga första bästa utan att tveka.

På måndag slutar ettorna runt kl 14 och tvåorna slutar kl 15.30.

Varmt välkomna till Karlberg och tre riktigt härliga år!

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Är du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? 

Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och högskoleförberedande program. Detta innebär att man med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer här!


Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar, eller är du intresserad av en framtid som jurist, civilekonom eller realtjänst? 

Ekonomiprogrammet lär dig om detta, men också mycket mer. Utbildningen är väldigt bred och ger möjlighet för dig att gå många alternativa vägar.

Läs mer här!


El- och energiprogrammet

Är du intresserad av en både teoretisk och praktisk utbildning där du kommer att kunna ansvara för flera samhällsviktiga funktioner? 

På el- och energiprogrammet utbildas du i flera yrken. Arbetet är ofta en projektform där vi försöker ny utrustning och ny teknik och vi arbetar för att arbeta framför den nya tekniken.

Läs mer här!


Estetprogrammet

Är du intresserad av ett program som ger högskolebehörighet och som innehåller kreativt skapande?

Det estetiska programmet ger möjligheterna att varva de teoretiska studierna med eget skapande. Karlbergsgymnasiet erbjuder inriktningarna Musik samt Bild och formgivning.

Läs mer här!


Handels- och administrationsprogrammet

Är du intresserad av en bred utbildning med många möjligheter som kan ge jobb direkt efter gymnasiet eller möjligheten att läsa vidare?

På Handelsprogrammet får du en blandning av teoretiska och praktiska kunskaper som öppnar många vägar. Det ger dig verktygen för att kunna jobba dig upp inom företag och kunskaperna för att starta egna företag och driva dem.

Läs mer här!


Industritekniska programmet

Är du intresserad av att lära dig hantera maskiner och metoder som används i dagens, och morgondagens, industri?

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med stora möjligheter. Det ger en bra grund att stå på och ger dig många möjligheter att kunna gå vidare ut i arbetslivet. Karlbergsgymnasiet erbjuder också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

Läs mer här!


Introduktionsprogrammen

Är du intresserad av att fixa till det som fattas för att kunna fortsätta studera eller arbeta?

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans nationella program och syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Läs mer här!


Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av vetenskap och matematik och vill utveckla din förståelse av naturvetenskapliga frågeställningar?

Det naturvetenskapliga programmet utvecklar ett förhållningssätt som innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Läs mer här!


Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det?

Då är Samhällsvetenskaps-programmet ett bra val för dig. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel Samhällskunskap, Psykologi och Moderna språk.

Läs mer här!


Teknikprogrammet

Är du intresserad av kreativa och problemlösande arbetsformer och teknisk utrustning i framkant?

Teknikprogrammet hanterar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. Det belyser också teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Undervisningen är tvärvetenskaplig där olika bildningsriktningar och arbetsformer möts.

Läs mer här!


Vård- och omsorgsprogammet

Är du intresserad av en utbildning som ger dig möjligheten att läsa mot jobb eller vidare studier?

På Vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar att välja mellan utan istället fördjupar du dig inom vård- och omsorgsfältet i form av yrkesutgång. Dina studier leder antingen mot jobb eller vidare studier efter gymnasiet, exempelvis till sjuksköterska.

Läs mer här!


Administration, handel och varuhantering

Är du intresserad av att utföra mycket praktiskt arbete, både i skolans Cafeteria och ute på praktik hos företag?

Programmet lär dig om administration, handel och varuhantering och förutom praktik kommer du att använda läsplattor och datorer som redskap i skolan, och du kommer att vara med och driva ett företag (UF).

Läs mer här!


Individuella programmen

Är du intresserad av att läsa större ämnesområden och att anpassa skolan så de passar dig perfekt?

De individuella programmen är till för dig som gått i träningsskola och behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Läs mer här!