Nyheter


Publicerad 2019-01-29

Årets USA-stipendiat

Årets stipendiat på Karlbergsgymnasiet i Åmål

 

Åmåls kommun fortsätter att dela ut internationella utbytesstipendier till Karlbergsgymnasiets elever. I år tilldelas stipendium till Emelie Karlsson som nu får möjlighet att studera i kommunens vänort De Pere, USA, ett helt läsår. Stipendierna delades ut under officiella former på Karlbergsgymnasiets internationella dag den 25 januari 2019.

Emelie Karlsson tilldelas i år Åmåls kommuns internationella utbytesstipendium (helår) där hon nu får möjligheten att studera i kommunens vänort De Pere, ett helt läsår.
Emelie tilldelades stipendiet med följande motivering efter att ha blivit intervjuad av kommunens Styrgrupp för internationellt arbete.

Årets stipendiat uppfyller alla kriterier för stipendiet. Utöver det bedömer vi att Emelie Karlsson kommer vara en god representant för både Åmåls kommun, Karlbergsgymnasiet och våra värdeord genuin, omtänksam, aktiv och modig. Emelie visar prov på självkännedom, sunt förnuft kombinerat med driv och ett reflekterande förhållningssätt.

Under 2014 stiftade Åmåls kommun ett internationellt utbytesstipendium med syfte att öka motivationen bland unga att se möjligheter i kommunen och världen samt att öka medvetenheten om sin egen och andra kulturer.

Genom stipendiet ökar ungdomars möjlighet till internationell rörlighet där syftet med stipendierna är att ge ungdomar chansen att få möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter samt utbildning för att i framtiden ha möjlighet att anpassa sig till en ständigt föränderlig arbetsmarknad. 

Stipendierna delas ut i samarbete med organisationen AFS interkulturell utbildning.

AFS interkulturell utbildning som är en internationell ideell organisation som sedan 1947 arbetar för fred och förståelse mellan människor och kulturer genom olika utbytesprogram. Varje år deltar 13 000 unga människor i ett AFS-program och närmare 44 000 människor är engagerade ideellt runtom i världen.

 


Publicerad 2019-01-11

Filmen JULSTÖLDEN

Elever som läser Samhällsprogrammet med mediainriktning har skapat filmen JULSTÖLDEN.På gång


2019-01-21

Internationella temadagen 25/1

Karlbergs sjätte internationella temadag den 25 januari 2019

Tema: FAKE NEWS!

Föreläsning av Henrik Sundbom och Viralgranskaren; Åsa Larsson