Program

Barn- och fritidsprogrammet

Är du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? 

Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och högskoleförberedande program. Detta innebär att man med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer här!


Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar, eller är du intresserad av en framtid som jurist, civilekonom eller realtjänst? 

Ekonomiprogrammet lär dig om detta, men också mycket mer. Utbildningen är väldigt bred och ger möjlighet för dig att gå många alternativa vägar.

Läs mer här!


El- och energiprogrammet

Är du intresserad av en både teoretisk och praktisk utbildning där du kommer att kunna ansvara för flera samhällsviktiga funktioner? 

På el- och energiprogrammet utbildas du i flera yrken. Arbetet är ofta en projektform där vi försöker ny utrustning och ny teknik och vi arbetar för att arbeta framför den nya tekniken.

Läs mer här!


Estetiska programmet

Är du intresserad av ett program som ger högskolebehörighet och som innehåller kreativt skapande?

Det estetiska programmet ger möjligheterna att varva de teoretiska studierna med eget skapande. Karlbergsgymnasiet erbjuder inriktningarna Musik samt Bild och formgivning.

Läs mer här!


Försäljnings- och serviceprogrammet

Är du intresserad av en bred utbildning med många möjligheter som kan ge jobb direkt efter gymnasiet eller möjligheten att läsa vidare?

På Försäljnings- och serviceprogrammet får du en blandning av teoretiska och praktiska kunskaper som öppnar många vägar. Det ger dig verktygen för att kunna jobba dig upp inom företag och kunskaperna för att starta egna företag och driva dem.

Läs mer här!


Industritekniska programmet

Är du intresserad av att lära dig hantera maskiner och metoder som används i dagens, och morgondagens, industri?

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med stora möjligheter. Det ger en bra grund att stå på och ger dig många möjligheter att kunna gå vidare ut i arbetslivet. Karlbergsgymnasiet erbjuder också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

Läs mer här!


Introduktionsprogrammen

Är du intresserad av att fixa till det som fattas för att kunna fortsätta studera eller arbeta?

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans nationella program och syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Läs mer här!


Naturbruksprogrammet - hästhållning (nytt program!)

Om du vill ta en gymnasieexamen med hästhållning på schemat är detta programmet för dig.
Du kommer att ha mycket schemalagd tid både på travbanan och ridklubben, samtidigt ges du också möjlighet att välja kurser för högskolebehörighet.

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av vetenskap och matematik och vill utveckla din förståelse av naturvetenskapliga frågeställningar?

Det naturvetenskapliga programmet utvecklar ett förhållningssätt som innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Läs mer här!


Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det?

Då är Samhällsvetenskaps-programmet ett bra val för dig. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel Samhällskunskap, Psykologi och Moderna språk.

Läs mer här!


Teknikprogrammet

Är du intresserad av kreativa och problemlösande arbetsformer och teknisk utrustning i framkant?

Teknikprogrammet hanterar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. Det belyser också teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Undervisningen är tvärvetenskaplig där olika bildningsriktningar och arbetsformer möts.

Läs mer här!


Vård- och omsorgsprogammet

Är du intresserad av en utbildning som ger dig möjligheten att läsa mot jobb eller vidare studier?

På Vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar att välja mellan utan istället fördjupar du dig inom vård- och omsorgsfältet i form av yrkesutgång. Dina studier leder antingen mot jobb eller vidare studier efter gymnasiet, exempelvis till sjuksköterska.

Läs mer här!


Administration, handel och varuhantering

Är du intresserad av att utföra mycket praktiskt arbete, både i skolans Cafeteria och ute på praktik hos företag?

Programmet lär dig om administration, handel och varuhantering och förutom praktik kommer du att använda läsplattor och datorer som redskap i skolan, och du kommer att vara med och driva ett företag (UF).

Läs mer här!


Individuella programmen

Är du intresserad av att läsa större ämnesområden och att anpassa skolan så de passar dig perfekt?

De individuella programmen är till för dig som gått i träningsskola och behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Läs mer här!


 

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2020-11-02

Distansundervisning

Utökade åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 fram till och med den 19 november.

Publicerad 2020-11-11

Information om Covid-19

Som ni alla känner till är vi mitt uppe i en pandemi. De senaste veckorna har smittspridningen ökat i såväl hela landet som i vår region.

Då det finns elever på skolan som varit smittade, kommer här en mycket viktig information från smittskyddet i Västra Götalandsregionen, där vår skola är belägen. Ni elever som bor i region Värmland – informationen gäller även er. Region Värmland och Västra Götalandsregionen har dialog och avstämning kring detta.

Läs informationen i denna PDF och dela den med era vårdnadshavare.

Följ riktlinjerna och hjälp varandra att ta ansvar, så att vi så snart som möjligt kan återgå till en mer normal vardag.

Ta hand om er, och ta hand om varandra!

 

//Skolledningen

Klicka på bilden nedan för att komma till PDF med information.