Studiehjälp

Handledningstid

Varje onsdag mellan 13:05-14:00 har eleverna möjlighet att nyttja Handledningstid. Lärarna har inga andra lektioner under denna tid utan lägger tillsammans med enskilda elever/grupper upp vad som behövs för tillfället. Det kan röra sig om att ta igen prov man har missat, få ett bollplank till en inlämningsuppgift eller enskild undervisning om ett speciellt moment. 

Meningen är att elever ska kunna nyttja tiden väl och inte hamna efter med moment i kurser. Lärare och elev gör sinsemellan upp hur handledningen utformas.

Räkna med Karlberg

Varje onsdag mellan klockan 17.30 - 19.30 samlas elever från Karlbergsgymnasiet i Åmåls församlingshem. Det är ett tillfälle för eleverna att ses efter skoltid för att räkna och få hjälp med matematik, biologi, geografi, fysik och kemi. Här finns lärare på plats och det bjuds på fika! Även föräldrar är välkomna!

Elever räknar matte

Lärare och två elever

Saftglas och kanelbullar

Sidan uppdaterades 2019-06-04

Synpunkter på sidan?