Information om parkering och förhållningsregler vid studentdagarna

För att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring sammankomster kommer följande att gälla på studentdagarna.

Som tidigare informerats om är det två anhöriga eller bekanta per student som får komma till utspringet. Detta kommer att kontrolleras vid insläpp till utspringsplatsen. På själva utspringsplatsen finns det tydliga markeringar i form av rockringar som markerar var de anhöriga/bekanta får stå. En person i varje rockring. På detta sätt kommer det bli väldigt tydligt för oss som arrangörer att detta efterföljs.

Den som tänkt gratulera flera personer i en klass, exempelvis sitt eget barns kompisar, kan inte göra det i samband med utspringet. Allt sådant firande får ske privat och utanför skolans studentarrangemang.

Vid minsta förkylningssymptom, stanna hemma. Utspringet kommer att livesändas på Karlbergsgymnasiets Facebooksida. Det går även att se filmerna i efterhand på Facebook och Instagram.

På kartan som publicerats finns markerat vilken parkering de två anhöriga/bekanta får använda. Vilken parkering du ska använda är beroende på vilket program studenten du ska fira tillhör. Inga andra bilar kommer att släppas in på dessa parkeringar under studentdagarna. Skolans personal och studenter som kommer med egen bil parkerar på parkeringen ovanför skolans huvudentré.

 

Hålltider för parkeringen vid Bondegatan: Torsdag 11/6: (För hålltider parkeringen vid Schölinsgatan se nedan)

Från 10:55 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Industritekniska programmet (IN) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 11:15. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 11:30 kommer utspringet för IN att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 11:45 ska parkeringen vara tom på bilar som har med IN-studenterna att göra.

Från 11:55 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Handels- och administrationsprogrammet (HA) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 12:15. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 12:30 kommer utspringet för HA att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 12:45 ska parkeringen vara tom på bilar som har med HA-studenterna att göra.

Från 12:55 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Teknikprogrammet (TE) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 13:15. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 13:30 kommer utspringet för TE att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 13:45 ska parkeringen vara tom på bilar som har med TE-studenterna att göra.

 

 

Hålltider för parkeringen vid Schölinsgatan: Torsdag 11/6

Observera att Schölinsgatan är enkelriktad på studentdagarna. Sväng in på Schölinsgatan mittemot kyrkogården. Passera sedan skolans huvudentré så finner du parkeringen bortanför idrottshallarna. När du lämnar parkeringen tar du höger, söderut på Schölinsgatan.

Från 11:25 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från El- och energiprogrammet (EE) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 11:45. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 12:00 kommer utspringet för EE att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 12:15 ska parkeringen vara tom på bilar som har med EE-studenterna att göra.

Från 12:25 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Vård- och omsorgsprogrammet (VO) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 12:45. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 13:00 kommer utspringet för VO att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 13:15 ska parkeringen vara tom på bilar som har med VO-studenterna att göra.

Från 13:25 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Barn- och Fritidsprogrammet (BF) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 13:45. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 14:00 kommer utspringet för BF att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 14:15 ska parkeringen vara tom på bilar som har med BF-studenterna att göra.

 

Hålltider för parkeringen vid Bondegatan: Fredag 12/6: (För hålltider parkeringen vid Schölinsgatan se nedan)

Från 10:55 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Samhällsvetenskapsprogrammet A-klassen (SA3A) och Estetiska programmet (ES) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 11:15. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 11:30 kommer utspringet för SA3A/ES att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 11:45 ska parkeringen vara tom på bilar som har med SA3A/ES-studenterna att göra.

Från 11:55 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Ekonomiprogrammet A-klassen (EK3A) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 12:15. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 12:30 kommer utspringet för EK3A att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 12:45 ska parkeringen vara tom på bilar som har med EK3A-studenterna att göra.

Från 12:55 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Naturvetenskasprogrammet (NA) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 13:15. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 13:30 kommer utspringet för NA att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 13:45 ska parkeringen vara tom på bilar som har med NA-studenterna att göra.

 

Hålltider för parkeringen vid Schölinsgatan: Fredag 12/6

Observera att Schölinsgatan är enkelriktad på studentdagarna. Sväng in på Schölinsgatan mittemot kyrkogården. Passera sedan skolans huvudentré så finner du parkeringen bortanför idrottshallarna. När du lämnar parkeringen tar du höger, söderut på Schölinsgatan.

Från 11:25 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Samhällsvetenskapsprogrammet B-klassen (SA3B) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 11:45. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 12:00 kommer utspringet för SA3B att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 12:15 ska parkeringen vara tom på bilar som har med SA3B-studenterna att göra.

Från 12:25 släpps bilar med de personer som ska ta emot elever från Ekonomiprogrammet B-klassen (EK3B) in på parkeringen. Personal från skolan anvisar väg bort till utspringsplatsen och kontrollerar att endast två personer per elev släpps in. Utspringet sker 12:45. Alla kommer att se bra från de platser de får. Cirka kl 13:00 kommer utspringet för EK3B att avslutas och studenterna med anhöriga/bekanta förflyttar sig till parkeringen. Senast 13:15 ska parkeringen vara tom på bilar som har med EK3B-studenterna att göra.

Sidan uppdaterades 2020-06-05

Synpunkter på sidan?