Internationellt arbete

På Karlbergsgymnasiet bedriver vi ett utvecklat internationellt arbete där folk utifrån kommer hit för olika evenemang, klasser genomför resor över stora delar av Europa och elever härifrån beger sig ut i världen.

Exempelvis kan du som studerar på Karlbergsgymnasiet, oavsett hemkommun, söka ett stipendium som ger dig möjligheten att tillbringa ett helt läsår utomlands. Det är Åmåls kommun i samarbete med den internationella ideella föreningen AFS som ger Karlbergsgymnasiets elever denna unika möjlighet. En möjlighet som Åmål tillsammans med Buenos Aires antagligen är ensamma om i hela världen!


Åmåls kommuns internationella utbytesstipendiat 2022:
Olivia Bååth Tuovila 

Olivia Bååth Tuovila

De Pere, USA nytt hem för elev på Karlbergsgymnasiet

Efter ett längre uppehåll fortsätter nu Åmåls kommun att dela ut internationella utbytesstipendier till Karlbergsgymnasiets elever. Avresa augusti 2022 sker under förutsättning att smittspridning av Covid är låg samt att det inte kvarstår några restriktioner för inresor till USA. I år tilldelas ett stipendium till en elev som får möjlighet att studera ett år på De Pere High School i USA.

Olivia Bååth Tuovila från Åmål tilldelas i år Åmåls kommuns internationella utbytesstipendium där hon nu får möjligheten att studera på De Pere High School i USA ett helt läsår.

Olivia tilldelades stipendiet efter att ha blivit intervjuad av representanter från Barn och utbildningsnämnden samt Barn och utbildningsförvaltningen.

Motiveringen till varför just Olivia tilldelas årets stipendium är som följer:

”Genom sin positiva anda, sitt driv och engagemang samt med ett lugnt och moget intryck visade Olivia att hon kommer att vara en bra ambassadör för Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet och tilldelas därför kommunens internationella utbytesstipendium till De Pere, USA”

Olivia kommer att bo i värdfamilj under sin utlandsvistelse.

Under 2014 stiftade Åmåls kommun ett internationellt utbytesstipendium med syfte att öka motivationen bland unga att se möjligheter i kommunen och världen samt att öka medvetenheten om sin egen och andra kulturer.

Genom stipendiet ökar ungdomars möjlighet till internationell rörlighet där syftet med stipendierna är att ge ungdomar chansen att få möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter samt utbildning för att i framtiden ha möjlighet att anpassa sig till en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Stipendierna delas ut i samarbete med organisationen AFS interkultur.

AFS interkultur är en internationell ideell organisation som sedan 1947 arbetar för fred och förståelse mellan människor och kulturer genom olika utbytesprogram.

Stipendiaten överraskades av beskedet och uppmärksammades särskilt i samband med julavslutningen i sin klass den 21:e december.

Text: Anna Lundin

Foto: Anneli Blüme

Glad tjej som fått stipendium blir kindpussad av två kompisarFoto från instagramkontot: rosta.nu2019

Sidan uppdaterades 2022-06-16

Synpunkter på sidan?