Karlbergs ElevkårKarlbergs Elevkår

Karlbergs elevkår

En elevkår är en ideell organisation som är helt fristående från skolan, har inga formella kopplingar till skolan och består av medlemmar och en styrelse. Karlbergs Elevkår tycker att skolan ska vara mer än plugg och finns för att göra skoltiden roligare genom att anordna olika evenemang som alla medlemmar kan delta i.
Vi anordnar bland annat den årliga innebandyturneringen, studentfesten och killergame. Killergame är elevkårens största evenemang och engagerar en stor del av skolans elever. Folk ägnar sina raster åt att planera sitt nästa "mord" och kämpa för sin överlevnad i tävlingen.
Under andra raster brukar vi hålla i olika ätartävlingar som alla medlemmar får delta i. Utöver elevkårens event finns det andra saker att göra på Karlberg under långa raster. Allt i från att bowla, köpa en fika i cafeterian, spela spel i biblioteket eller använda din tid för att göra läxor eller plugga inför prov.

Det är eleverna på skolan som är våra medlemmar och därför får alla som går med i elevkåren vara med och påverka vad som ska hända på skolan. Varje år hålls det ett årsmöte där varje medlem får vara med och rösta fram den nya elevkårsstyrelsen.

Nuvarande styrelsen består av:
Ordförande: Emmy Eriksson (SA1B)
Vice ordförande: Hilda Forsvik (SA1C)
Sekreterare: Ludvig Karlsson (SA2A)
Inköpsansvarig: Rikardos Homsi (EK1A)
Sociala Medier Ansvarig: Jonna Heidrich (SA1C)
Ekonomiansvarig: Karen MacWange (SA2A)
Medlemsansvarig: Isak Sirén (EEAUT2)
Bokningsansvarig: Abed Al Abdullah (EK1C)
Ledamot: Meja Lorentzen (EK2A)
Ledamot: Emma Stenegren (EK2A)

För oss är det väldigt viktigt att eleverna har en rolig tid på gymnasiet. Att bli medlem är gratis.

Följ gärna oss på våra sociala medier för mer information eller om du är nyfiken på något av våra event!

Instagram: karlbergselevkar

Vi i Karlbergs Elevkår lovar dig som kårmedlem tre oförglömliga år.

Big love, Kåren <3

Elevdemokrati

Eleverna kan påverka skolans verksamhet genom:

Klassråd – Programkonferens - Skolkonferens - Elevkår

1. Klassrådet 
Behandlar frågor av gemensamt intresse för klassen

2. Programrådet 
Behandlar frågor som berör programmet
(en representant/program).

3. Skolkonferensen
Behandlar frågor som berör hela skolan. 
(en representant/program).

Elevkår - Medlemskapet är frivilligt

Elevskyddsombud - En representant/program


Elevdemokratiplanpdf (pdf 850 KB)

Sidan uppdaterades 2022-06-16

Synpunkter på sidan?