Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen.

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att utgå från det som fungerar och stärka elevens känsla av sammanhang och mening. 

Bokstaven K med regnbågsfärgad bakgrund


Dessa ingår i Elevhälsan:

SPECIALPEDAGOG / SPECIALLÄRARE

 • Vi undervisar elever som behöver stöd.
 • Vi ger pedagogisk rådgivning.
 • Vi gör pedagogiska utredningar.
 • Vi skriver intyg för anpassat teoriprov för körkort och är intygsgivare för anpassat högskoleprov.

KURATOR

 • Vi finns för samtal.
 • Vi förmedlar kontakter till olika myndigheter.
 • Vi ansvarar för frågor om CSN.

  Skolans kuratorer; Christina, Roberth och Josefine

SKOLSKÖTERSKA

 • Vi arbetar för att bevara och förbättra elevernas hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor.
 • Vi erbjuder vissa begränsade bedömningar och behandlingar.
 • Vi hjälper eleverna till egenvård.

  Två skolsköterskor
  Caroline ansvarar för följande program:

  BF, EE, FS, IN, TE, VO, IM, IMS

  Ann-Sofie ansvarar för: 
  EK, ES, NA, SA, AH, HR, IP

 
  DIGITALISERINGSPEDAGOG
 • Säkerställer att skolan har en ändamålsenlig infrastruktur med likvärdig tillgång till digitala verktyg.
 • Utbildar elever och personal i digitala verktyg.
 • Visar på hur digitaliseringens möjligheter kan underlätta för elever och personal

  Helen Pettersson

Länktips

www.UMO.se      Ungdomsmottagning på nätet

www.1177.se      Vårdguiden

www.kuling.nu    Elever med föräldrar med psykisk sjukdom

www.can.se        Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

http://logopedeniskolan.blogspot.se/  En blogg om språkutveckling

Välkommen att kontakta oss!

Malin Lurén Niklasson, speciallärare
malin.luren-niklasson@amal.se
0765-171845


Simone Johansson, speciallärare
simone.johansson@amal.se
076-517 18 44


Ulrika Selander, specialpedagog
ulrika.selander@amal.se
076-517 18 42


Emma Karlsson, specialpedagog
emma.karlsson@amal.se
0532-777692 / 070-775 12 81


Anette Isaksson, specialpedagog
anette.isaksson@amal.se
0532-77208


Josefine Englund Björk, kurator
josefine.englund-bjork@amal.se
0532 172 17 / 076-517 18 43


Roberth Eléhn, ​​kurator
roberth.elehn@amal.se
0532 173 08 / 073-92 67 204


Christina Brask, kurator
christina.brask@amal.se

0532 173 17 / 070-75 81 289


Caroline Östlind, skolsköterska

BF, EE, FS, IN, TE, VO, IM, IMS
caroline.ostlind@amal.se
0532 172 21 


Ann-Sofie Juhlin, skolsköterska

EK, ES, NA, SA, AH, HR, IP
ann-sofie.juhlin@amal.se
0532 173 30 


Helen Pettersson, digitaliseringspedagog
helen.pettersson@amal.se

0532 777212


Anki Hard, Studie- & yrkesvägledare
ann-christin.hard@amal.se

0532 17249


Frida Wiigh, Studie- & yrkesvägledare
frida.wiigh@amal.se
0532 17279


Sidan uppdaterades 2023-09-20

Synpunkter på sidan?