Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. Elevhälsa handlar om att hjälpa till hälsa hos alla alla män som har fokus på alla som jag måste få stöd och hjälp för att sitta lärande. 

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att utgå från det som fungerar och stärka elevens känsla av sammanhang och mening. 


Dessa ingår i Elevhälsan:

SPECIALPEDAGOG / SPECIALLÄRARE

  • Vi undervisar elever som är jag behöver av bästa stöd.
  • Vi ger pedagogisk rådgivning.
  • Vi gör pedagogiska utredningar.
  • Vi skriver intyg för anpassat teoriprov för körkort och är intygsgivare för anpassat högskoleprov.

kurator

  • Vi finns samtal.
  • Vi förmedlar kontakter till olika myndigheter.
  • Vi ansvarar för frågor om CSN.

kuratorer

SKOLSKÖTERSKA

  • Vi arbetar för att bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.
  • Vi erbjuder vissa begränsade bedömningar och behandlingar samt rådgivning och fysiska besvär.
  • Vi hjälper eleverna till egenvård.

 

Länktips

www.UMO.se      Ungdomsmottagning på nätet

www.1177.se      Vårdguiden

www.kuling.nu    Elever med föräldrar med psykisk sjukdom

www.can.se        Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

http://logopedeniskolan.blogspot.se/  En blogg om språkutveckling

Bokstaven K med regnbågsfärgad bakgrund

Välkommen till kontakta oss

Ann Seevers, speciallärare
ann.seevers@amal.se


Malin Niklasson, speciallärare
malin.niklasson@amal.se


Satu Tiikkaja, specialpedagog
satu.tiikkaja@amal.se


Ingalill Svensson, specialpedagog
ingalill.svensson@amal.se


Ulrika Selander, specialpedagog
ulrika.selander@amal.se
076-517 18 42


Emma Karlsson, specialpedagog
emma.karlsson@amal.se
0532-777692 / 070-775 12 81


Simone Johansson, speciallärare
simone.johansson@amal.se
076-517 18 44


Josefine Englund, kurator
josefine.englund@amal.se
0532 172 17 / 076-517 18 43


Esam Ahmad Ali, kurator
esam-ahmad.ali@amal.se
0532 173 05 / 070-97 55 310


Roberth Eléhn, ​​kurator
roberth.elehn@amal.se
0532 173 08 / 073-92 67 204


Christina Brask, vik. kurator
christina.brask@amal.se

0532 173 17 / 070-75 81 289


Caroline Östlind, skolsköterska
caroline.ostlind@amal.se
0532 172 21 / 076-517 62 21


Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?