Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen. Elevhälsa handlar om att bidra till hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att utgå från det som fungerar och stärka elevens känsla av sammanhang och mening. 


Dessa ingår i Elevhälsan:

SPECIALPEDAGOG/SPECIALLÄRARE

  • Vi undervisar elever som är i behov av särskilt stöd.
  • Vi ger pedagogisk rådgivning.
  • Vi gör pedagogiska utredningar.
  • Vi skriver intyg för anpassat teoriprov för körkort och är intygsgivare för anpassat högskoleprov.

KURATOR

  • Vi erbjuder samtal.
  • Vi förmedlar kontakter till olika myndigheter.
  • Vi ansvarar för frågor om CSN.

kuratorer

SKOLSKÖTERSKA

  • Vi arbetar för att bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.
  • Vi erbjuder vissa begränsade bedömningar och behandlingar samt rådgivning och fysiska besvär.
  • Vi hjälper eleverna till egenvård.

 

Länktips

www.UMO.se     Ungdomsmottagning på nätet

www.1177.se     Vårdguiden

www.kuling.nu   Elever med föräldrar med psykisk sjukdom

www.can.se       Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

http://logopedeniskolan.blogspot.se/ En blogg om språkutveckling

Bokstaven K med regnbågsfärgad bakgrund

Välkommen att kontakta oss

Ann Seevers, speciallärare
ann.seevers@amal.se


Malin Niklasson, speciallärare
malin.niklasson@amal.se


Satu Tiikkaja, specialpedagog
satu.tiikkaja@amal.se


Ingalill Svensson, specialpedagog
ingalill.svensson@amal.se


Ulrika Selander, specialpedagog
ulrika.selander@amal.se
076-517 18 42


Ingbritt Westlindh, specialpedagog
ingbritt.westlindh@amal.se
0532-777692/ 070-775 12 81


Simone Johansson, speciallärare
simone.johansson@amal.se
076-517 18 44


Josefine Englund, kurator
josefine.englund@amal.se
0532 172 17/076-517 18 43


Esam Ahmad Ali, kurator
esam-ahmad.ali@amal.se
0532 173 05


Roberth Eléhn, kurator
roberth.elehn@amal.se
0532 173 08


Jesper Byh, vik. kurator
jesper.byh@amal.se


Caroline Östlind, skolsköterska
caroline.ostlind@amal.se
0532 172 21/076-517 62 21


Monika Eriksson, skolsköterska
monika.eriksson@amal.se


Sidan uppdaterades 2020-01-07

Synpunkter på sidan?