BUSSKORT KARLBERGSELEVER

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel, kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen. Får du inackorderingsbidrag har du inte rätt till busskort. Du är berättigad till busskort till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

Om du bor i Bengtsfors eller Melleruds kommun (eller utanför Åmål) får du ditt busskort första skoldagen. Elever från Säffle hämtar sina busskort på Herrgårdsgymnasiet tis-tor kl. 13-16. Elever från Ed hämtar sina busskort i Eds kommunhus reception. Om du kommer från andra kommuner i Värmland och ska gå på Karlbergsgymnasiet får du kontakta din hemkommun.

Tänk på följande:

  • Busskortet är personligt.
  • Busskortet är en värdehandling.
  • På kortets baksida skriver du ditt namn.

Förvara det så att det inte böjs eller skadas. När du ska visa kortet för kortläsaren behöver du inte ta det ur kortfodralet.

 

OM DU TAPPAT DITT BUSSKORT ELLER OM DITT BUSSKORT INTE FUNGERAR
Kontakta Karlbergsgymnasiets expedition. Ditt kort kommer då att spärras och ett nytt beställs. Du får låna ett tillfälligt kort tills ditt nya kommer.
Om du tappat kortet eller varit oförsiktig med det så det gått sönder kommer du att faktureras 200 kr.

OM DU GLÖMT DITT BUSSKORT
Du får inte åka buss utan busskort utan måste då betala resan. Om en kontrollant upptäcker att du inte har busskort får du böta 800 kr.

 

STUDERA PÅ ANNAN ORT
Om du bor i Åmåls kommun och ska studera på annan ort behöver du lämna ansökan om busskort till Åmåls kommun.
ANSÖK OM BUSSKORT HÄR
Fyll i ansökningsblanketten och skicka till Karlbergsgymnasiets reception, Schölinsgatan 7, 662 32 Åmål. Det går också bra att lämna i brevlådan vid skolans huvudentré eller maila till magdalena.skotte@amal.se

Vid rådande omständigheter pga coronaviruset vill vi undvika fysiska besök på expeditionen. Har du frågor ring eller maila Magdalena Skotte, 0532-17118 eller magdalena.skotte@amal.se

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR ELEVRESA VID VÄXELVIS BOENDE

Sidan uppdaterades 2021-06-07

Synpunkter på sidan?