Låneregler

 • För att låna behöver du ett lånekort och en personlig kod. Lånekortet samt personlig kod får du hos skolbibliotekarien. Du har personligt ansvar för ditt lånekort och vad som lånas på det.

 • Lånekortet är en värdehandling. Anmäl snarast till biblioteket om du förlorar kortet.

 • Lånetiden är normalt fyra veckor.

 • Du kan låna om dina böcker förutsatt att ingen köar på dem. Detta gör du antingen genom att fråga skolbibliotekarien eller via skolbibliotekets utlåningsdator eller hemifrån i bibliotekskatalogen via skolbibliotekets hemsida. Är du osäker på hur man gör? Fråga skolbibliotekarien. 

 • Du kan reservera böcker som är utlånade. 

 • Har vi inte den bok du söker, kan skolbibliotekarien undersöka om det går att låna den från ett annat bibliotek. 

 • Du kan använda ditt lånekort även på Åmåls Stadsbibliotek. Uppstår det problem vid utlåningen, kontakta personalen. 

 • Karlbergsgymnasiets skolbiblioteks avgifter är följande: 

  Förlorat kort: 10 kr.

  Förstörd eller borttappad bok: 50-500 kr (bokens värde avgör).

Sidan uppdaterades 2019-03-11

Synpunkter på sidan?