Guide för informationssök


När du börjar söka efter information till en uppgift är det bra att börja från det allmänna och gå mot det mer specifika. Föreställ dig en tratt. När du fått en överblick i ämnet du valt, har placerat ett ämne eller en person i tid och rum, är det lättare att både finna och söka mer detaljerad information.

Allmänna upplagsverk
Det är alltid bra att slå upp ämnet i ett allmänt uppslagsverk. På så sätt skaffar du dig en överblick över ämnet. Börja gärna med att söka i Nationalencyklopedin. Den finns både som bok och via Internet. Där kan du finna sökord som du kan använda dig av. Titta också gärna i andra uppslagsböcker och lexikon, både äldre och yngre.

Bibliotekskatalogen
I skolbibliotekets utlåningsdator, eller via skolbibliotekets hemsida kan du nå bibliotekskatalogen. I den kan du söka efter böcker på gymnasiets bibliotek och på huvudbiblioteket. Skriv exempelvis in författarens efternamn och ett längre ord i titeln, eller ett par ord i titeln. Det behövs inget ”och” emellan. Små bokstäver går bra. Trunkering = Vill du vara säker på att få med alla titlar som finns, trunkera (hugg av) med en *. T.ex. katt*, då får du träff på katt, katten, katter, kattens o.s.v.

Uppslagsböcker inom olika ämnen
Det är också bra att titta i uppslagsböcker om olika fackämnen t.ex. historia, religion.

Årsböcker
Glöm inte att söka i årsböcker! Här finner du händelser från respektive år uppställt i tidsföljd, men ibland också lite längre artiklar och mycket bilder. På biblioteket finns bl. a NE:s årsböcker, När Var Hur.

Fackböcker
Fackböcker är mer specialiserade böcker om ett ämne. Tänk på att fackböcker även kan vara debattböcker. Tänk alltså på att skilja på fakta och åsikter! Det är alltså bra att kontrollera vem som har skrivit boken och vem han/hon är och gör samt vilka åsikter personen kan tänkas ha.

Skönlitteratur
Glöm inte bort skönlitteraturen! Den kan vara bra att förtydliga en händelse med. Exempelvis hur var det att leva på vikingatiden? Information om författare hittar du i NE eller i litteraturhistoriska böcker.

Dagstidningar och tidskrifter
I dagstidningar och tidskrifter går det också att söka information. Skolbiblioteket prenumererar på 8 st dagstidningar och ca. 40 st tidskrifter.

Mediearkivet, Presstext
Är tidningsdatabaser som innehåller fulltextartiklar online. Lösenord får du av skolbibliotekarien. Här finns tillgång till ett stort antal tidningar. De äldsta är från 1990, men nya tillkommer successivt.

Bibliotekarien
Hittar du inte tillräckligt med material till ditt arbete frågar du naturligtvis skolbibliotekarien om hjälp, vid t.ex. gymnasiearbetet eller andra större arbeten.

Sidan uppdaterades 2019-03-11

Synpunkter på sidan?