Bibliotek

Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Skolbibliotekarie: Karin Andersson
Tel: 0532-172 47
E-post: karin.andersson@amal.se


I biblioteket finns även vår digitaliseringspedagog Helen Pettersson.

Tel: 0532-777212
E-post: helen.pettersson@amal.se

DIGITALISERINGSPEDAGOG
  • Säkerställer att skolan har en ändamålsenlig infrastruktur med likvärdig tillgång till digitala verktyg.
  • Utbildar elever och personal i digitala verktyg.
  • Visar på hur digitaliseringens möjligheter kan underlätta för elever och personal.

Besök bibliotekets hemsida
Klicka här

Länkar till sökfunktioner:

http://bookitpub.amal.se/web/pub

http://www.landguiden.se/

http://www.ne.se/Sidan uppdaterades 2023-09-20

Synpunkter på sidan?