Samhällskunskap

Spel som skapar slitningar, och samförståndVi befinner oss i den fiktiva Grönahavsregionen. Som en halvmåne runt ett innanhav ligger fem, från varandra mycket olika, länder. Vi har det fattiga Amaso med nyupptäckta oljefyndigheter. Bati som är en sluten militärdiktatur. Cindro, en tidigare stormakt som har hamnat på efterkälken. Dometo är en fattig fiskerination med svag statsapparat. Estigi, slutligen, är en stabil och demokratisk stat. Finanskrisen har slagit till och länderna har alla olika problem att brottas med. Dags för nya ministrar i ländernas regeringar. Dags för eleverna att träda in.

Sepidar Hadi från utbildnings- och debattorganisationen Folk och Försvar agerar spelledare i ett spel utan egentliga vinnare (men med potentiellt många förlorare om det vill sig illa). Spelet går ut på att eleverna i roller som ministrar för de olika länderna ska sköta sitt land så bra som möjligt, men detta är riktigt knivigt då sådant som gynnar det egna landet ofta missgynnar grannen. Ett gäng dokument, en budgettavla, regionskartor och ett häfte med detaljerad information kring det egna och de andra länderna finns att tillgå och förutom länderna (som uppenbart är baserade på verkliga förlagor med mycket skiftande förutsättningar) finns aktörer som Världsbanken och den väldigt viktiga nyhetskanalen Green Sea News.Alla länder börjar spelet med att välja ministrar och skriva regeringsförklaring. Vid slutet av varje regeringsår samlas Regionrådet och berättar vad som sker i det egna landet och står till svars inför en samlad journalistkår. Efter Regionrådet läggs budget och förändringar av resurser sker. Man riktigt ser hur eleverna tar sig an uppgiften och huddlande tillsammans vill de driva utvecklingen mot sina egna länders respektive mål. Flera gånger avbryts de interna förhandlingarna av Green Sea News som presenterar nyheter om protester, epidemier, separatiströrelser och ger dessutom länderna olika möjligheter att exploatera omgivningen. Ska man exempelvis välja att ta del av naturgasutvinningen på Centrumöarna på bekostnad av Batis fiskeintressen? De olika nyheterna och möjligheterna är hela tiden avhängiga av andra länder. Eleven Hanna Löwenborg tycker att det är ett ”mycket, mycket kul spel. Det här är verkligheten” säger hon.


Nyhetsrapporteringen bygger på elevernas agerande. Det rör sig om de satsningar som görs och de beslut som fattas. Vad de svarat journalisterna och de satsningar som görs på resursbrickorna. Vad det står i pressmeddelanden, vad avtalen med andra länder innehåller och så vidare. Men viktigare är att konsekvenserna av alla dessa beslut, och brist på beslut, tas upp och skapar ytterligare situationer att handskas med. Vi får exempelvis följa en sjukdomsepidemi i Dometo och ett försvarsavtal mellan Cindro och Estigi som får Bati att i förtäckta ordalag hota sin omgivning.

Spelet är ganska komplext men lättfattligt. För den spelintresserade är det ett jättekul upplägg med en blandning av brädspel med resurshantering och rollspel. Själva spelet avbryts mitt i. En diskussion tar vid, först i de mindre landgrupperna och sedan i helklass. Eleverna får sia om hur läget hade sett ut ett par år in i framtiden och hur det egna landet hade bidragit. De stora säkerhetsfrågorna i samhället tas upp, såsom miljö, hälsa, militära allianser och jämställdhet. Sepidar Hadi speglar på ett övertygande sätt spelets situationer med verkliga förhållanden och kopplar det till aktuella händelser och aktörer.

Text: Stefan Lennemyr
Bild: Per Elwing

Sidan uppdaterades 2018-01-31

Synpunkter på sidan?