En orolig världsmedborgares syn

Robert Osgood

Temavecka: Säkerhetspolitik 2018

Doktor Robert ”Bob” Osgood från Karlbergs vänort De Pere i Wisconsin talar under rubriken ”Security and danger in a troubled world”. Han är mycket tydlig med att det han tar upp är en persons åsikter. Han är inte någon expert på politik, men han är amerikan och en amerikan som bryr sig väldigt mycket om sitt land som en del i den övriga världen, till skillnad från de som bara sätter ”America first”. Osgood har bott och verkat på många ställen i världen, såsom Indien och Indonesien, och försöker ge ett globalt perspektiv.

Säkerhet är krig och fred, men också mycket mer än så. Han tar upp många både direkta och indirekta hot mot den globala säkerheten, men lägger störst kraft vid vad han anser vara den mest akuta faran: ”We have a president that tries to annoy other leaders. That tries to annoy Kim Jong-Un.” USA:s president och Nordkoreas ordförande målas sedan upp som två stycken treåriga ungar som slänger bajs på varandra, skriker och fladdrar med händerna. Publiken spärrar otvivelaktigt upp ögon och öron över den så talande bilden. Det kan förefalla roligt så här, menar Osgood. ”But it isn´t fun.” De slänger inte bajs utan hotelser om kärnvapenattacker. ”I´m nervous. And I´m afraid” sammanfattar Osgood.

Rädslan för vad som kan hända i världen med Trump som president och en amerikansk befolkning som i alltför stor utsträckning inte kan se längre än till den amerikanska gränsen och presidentens twitterkonto, löper som en röd tråd genom resten av föreläsningen. Med patos och kraftfullt gestikulerande ger han en orolig världsmedborgares syn på omgivningen. Rädsla, nervositet och svårighet att förstå varför USA befinner sig i den ena konflikten efter den andra runt om i världen präglar en pessimistisk bild av den närmaste framtiden. Det är inte utan att det ger en bitter eftersmak när man tänker till kring vilka leksaker de två bebisarna kan sträcka sig efter.

Text: Stefan Lennemyr

Bild: Stefan Lennemyr

Sidan uppdaterades 2018-01-31

Synpunkter på sidan?