Att vidga vyerna

Temavecka: Säkerhetspolitik 2018

Som en del i den säkerhetspolitiska temaveckan besöker samhällsprogrammets årskurs 2 Värmlands museum och rollspelar ”Varning för utvandrare”. De får ikläda sig fem svenska karaktärer under slutet av 1800-talet som försöker ta sig till det förlovade landet USA att skapa sig en bättre tillvaro. De har dock alla helt olika förutsättningar och under spelets gång kantar ett antal dilemman vägen där det gäller att väga moral, hederlighet och tillgång till pengar mot varandra. I tid med att valen de ställs inför blir svårare och tidigare synder under spelet gör sig påminda märker man det på diskussionerna i grupperna. Och när ledarlagets karaktär avlider i tuberkulos bubblar bitterheten fram över livets orättvisor.

Under temaveckan har Karlbergsgymnasiet besök från vänorten DePere i Wisconsin. Professor Robert ”Bob” Osgood följer med ganska hyggligt, även om han inte förstår språket. Rollspel av detta slag är vanligt i USA berättar han, och just invandringsperioden något som han uppmärksammat mycket i sina egna historiestudier. Han tycker upplägget är ett mycket intressant sätt att dels få grepp om historien och dels vidga horisonten för migration och människors förutsättningar idag.

Tvärs över Klarälven ligger Brigadmuseum där eleverna får vi ta del av den nya utställningen ”Från högaffel till AK 5”, som sträcker sig från det hårda arbete som utfördes av kvinnor hemma på gården under sextonhundratalet till dagens återinförda och moderniserade allmänna värnplikt, som vänder sig i lika hög grad till kvinnor som till män. I den permanenta utställningen tas sedan Sveriges situation under kalla kriget upp. Kubakrisens spänningar 1962 mellan USA och Sovjetunionen jämförs med dagens förhållande USA och Nordkorea emellan. Bob Osgood minns tillbaka hur kubakrisen för honom och alla amerikaner verkligen var på riktigt och han i skolan fick träna på att ta skydd vid ett kärnvapenangrepp och familjen bunkrade förnödenheter i källaren.

Säkerhetstänk av mer lokalt slag blir det i ett besök till Tingsrätten. Verkligheten sätter dock vissa käppar i hjulet och elever får hasta mellan korta sessioner och uppskjutna mål. En grupp lyckas dock bevittna hetluften som kan uppstå mellan två parter och tanken på den egna, vardagliga säkerheten ligger inte långt borta. Säkerhet, och avsaknaden därav, kan ta sig många uttryck.  

Text: Stefan Lennemyr

Bild: Stefan Lennemyr

Sidan uppdaterades 2018-01-31

Synpunkter på sidan?