Yrkesprogram


VÅRD- & OMSORGS-
PROGRAMMET

Är du intresserad av en utbildning som ger dig möjligheten att läsa mot jobb eller vidare studier? På Vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar att välja mellan utan istället fördjupar du dig inom vård- och omsorgsfältet i form av yrkesutgång. Dina studier leder antingen mot jobb eller vidare studier efter gymnasiet, exempelvis till sjuksköterska.

 

Det finns mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter avslutad utbildning. 

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, som till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter, administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Om du vill arbeta med människor kan detta vara programmet för dig. I utbildningen ingår sexton veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du är ute på en arbetsplats inom olika vård- och omsorgsyrken.

Vi erbjuder en yrkesutgång Äldreomsorg, som ger dig en fördjupning inom de yrken som du kan arbeta inom efter avslutat program. Du läser exempelvis kurserna Hemsjukvård och Äldres hälsa och livskvalitét.


Efter tre år på Vård- och omsorgsprogrammet kan du få ett arbete direkt, eller fortsätta med studier på universitet eller högskola.

 Vill du veta mer?

Kontaktperson:  Birgitta Olsson
Tel: 0532-172 36
E-post: birgitta.olsson@amal.se

Bitr Rektor: Christine Siljeblad 
Tel:
0532-172 05
E-post: christine.siljeblad@amal.se

 Poängplan

Sidan uppdaterades 2020-11-26

Synpunkter på sidan?