Högskoleförberedande program


TEKNIKPROGRAMMET

Är du intresserad av kreativa och problemlösande arbetsformer och teknisk utrustning i framkant? Teknikprogrammet hanterar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. Det belyser också teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Undervisningen är tvärvetenskaplig där olika bildningsriktningar och arbetsformer möts.

Teknikutveckling utgörs av samband mellan olika delar, och dessa lär du dig att upptäcka och de bidrar till att du förstår hela kedjan i utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle. Centralt för teknikutvecklingen är att analysera en situation och skapa modeller för att kunna se samband och resultat.

 

Du utvecklar dina kunskaper inom fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Teoretisk och praktisk tillämpning samverkar, vilket innebär att du arbetar med problemlösning your båda perspektiven. Det ger även förutsättningar för att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Karlbergsgymnasiet erbjuder också alla elever på programmet att läsa de moderna språken för att bredda den språkliga medvetenheten och öka möjligheterna till att maximera meritpoängen. Vi erbjuder även de kurser som du behöver för att läsa till gymnasieingenjör.

Vi erbjuder fyra inriktningar:

Produktionsteknik

... som ger dig kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Du arbetar med automation och programmerar robotar. Du lär dig hur produktionslinjer styrs och får kunskaper om produktion inom olika områden.

Teknikvetenskap

... som ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen och förbereder dig för vidare ingenjörsutbildningar.

Informations- och medieteknik

... som ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Efter tre år på Teknikprogrammet kommer du vara förberedd för att plugga vidare på universitet eller högskola inom i första hand teknik och naturvetenskapliga områden.

Design och produktutveckling

... som ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.
Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Petar Preselj
Tel: 0532-17227 / 070-412 76 15 
E-post: 
petar.preselj@amal.se

Rektor: Joakim Axelsson 
Tel: 0532-173 63 
E-post: 
joakim.axelsson@amal.se

 Poängplan

Sidan uppdaterades 2023-02-06

Synpunkter på sidan?