Högskoleförberedande program


SAMHÄLLSVETENSKAPS-
PROGRAMMET

Är du intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet ett bra val för dig. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel Samhällskunskap, Psykologi och Moderna språk.

Samhällsprogrammet är en bred utbildning, där studierna på olika sätt kretsar kring samhället vi lever i och människans roll däri. Utbildningen behandlar makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter och ger även ett historiskt perspektiv för att du med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens samhälle och kunna orientera dig inför framtida samhällsförändringar.

 

Utbildningen utvecklar din förmåga att skriva, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Du kommer också ges möjlighet att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska. Några centrala begrepp som utbildningen bygger på är att utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet och ansvarstagande. Det handlar också om en förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Utbildningen ska också ge förutsättningar för att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

 

Vi erbjuder tre inriktningar:

Medier, information och kommunikation

...som ger dig kunskap om bland annat mediernas roll i samhället. I undervisningen ingår också praktiska uppgifter i skrivande, fotografering och interaktiva medier.

 

Samhällsvetenskap

...som ger dig kunskap om hur olika samhällen är uppbyggda och hur det påverkar människorna som lever där.

 

Beteendevetenskap

...som ger dig kunskap om ledarskap, gruppdynamik och samhällets funktioner.

 

Efter tre år på Samhällsvetenskapsprogrammet kommer du att stå väl rustad inför vidare studier på högskola och universitet.

Vill du veta mer?

Kontaktperson: 
Niklas Härkänen Artan
Tel: 0532-17260 / 070-417 97 22
E-post: 
niklas.artan@amal.se

Rektor: Joakim Axelsson 
Tel: 0532-173 63 
E-post: 
joakim.axelsson@amal.se

  Poängplan

Sidan uppdaterades 2023-11-24

Synpunkter på sidan?