Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet

Är du intresserad av kreativa och problemlösande arbetsformer och teknisk utrustning i framkant? Teknikprogrammet hanterar både befintlig teknik och utvecklingen av ny. Det belyser också teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Undervisningen är tvärvetenskaplig där olika bildningsriktningar och arbetsformer möts.

 

Teknikutveckling utgörs av samband mellan olika delar, och dessa lär du dig att upptäcka och bidrar till att du förstår hela kedjan i utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle. Centralt för teknikutvecklingen är att analysera en situation och skapa modeller för att kunna se samband och resultat.

Du utvecklar dina kunskaper inom fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Teoretisk och praktisk tillämning samverkar, vilket innebär att du arbetar med problemlösning ur båda perspektiven. Det ger även förutsättningar för att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Karlbergsgymnasiet erbjuder också alla elever på programmet att läsa de moderna språken för att bredda den språkliga medvetenheten och öka möjligheterna till att maximera meritpoängen.

 

Vi erbjuder tre inriktningar:

Produktionsteknik

ger dig kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Du arbetar med automation, programmerar robotar och bygger datorer. Du lär dig hur produktionslinjer styrs och får kunskaper om produktion inom olika områden.


Teknikvetenskap
ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen och förbereder dig för vidare ingenjörsutbildningar.


Informations- och medieteknik
ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.


Efter tre år på Teknikprogrammet kommer du vara förberedd för att plugga vidare på universitet eller högskola inom i första hand teknik och naturvetenskapliga områden.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Christian Bruce
Tel: 0532-172 60
E-post: christian.bruce@amal.se


Rektor: Magnus Skoglund
Tel: 0532-170 93
E-post: magnus.skoglund@amal.se
Sidan uppdaterades 2018-03-12

Synpunkter på sidan?