Högskoleförberedande program

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av vetenskap och matematik och vill utveckla din förståelse av naturvetenskapliga frågeställningar? Det naturvetenskapliga program­met utvecklar ett förhållningssätt som innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.


Studierna genomförs med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier och kan handla om fysikaliska fenomen och skeenden samt olika kemiska pro­cesser. För detta krävs ändamålsenliga lokaler och ett rikt utbud av laborativ utrustning, något som våra institutioner mer än väl uppfyller.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor och andra naturvetenskapliga frågor och du får ta del av aktuella forskningsrön inom rele­vanta områden. Du får en förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påver­kar varandra och vi belyser särskilt naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Du kommer också utveckla dina kunskaper om matematik och stimuleras till nyfikenhet och kreativitet samt arbeta upp din förmåga till analytiskt tänkande.

Det naturvetenskapliga förhållningssättet innebär omväxlande skoldagar. Du grundar dina kunskaper på iakttagelser och experiment som du tolkar enskilt och tillsammans med andra. Det är en spännande blandning av teori och praktisk tillämpning.

Vi erbjuder två inriktningar:
Naturvetenskap
ger dig fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle
ger dig en inriktning där du inte bara läser naturveten­skap utan också samhällskunskap och geografi.

Efter tre år på Naturvetenskapsprogrammet kommer du vara förberedd för att plugga vidare på universitet eller högskola främst inom naturvetenskap, matematik och teknik.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Ida Johannesson
Tel:
0532-172 11
E-post: ida.johannesson@amal.se

Bitr.Rektor: Jonathan Lindström
Tel:
0532-173 53
E-post: jonathan.lindstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-28

Synpunkter på sidan?