Introduktionsprogrammen

Är du intresserad av att fixa till det som fattas för att kunna fortsätta studera eller arbeta?

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans nationella program och syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.


På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur.


Det finns fem olika introduktionsutbildningar:

Preparandutbildning (IMPRE)

För dig som är motiverad och vill nå behörighet till nationellt program. Preparandutbildning ger dig möjlighet att skaffa de kunskaper du behöver för att söka vidare till något av gymnasieskolans nationella program. Här kan du läsa de grundskoleämnen du behöver för att nå din behörighet. Ska normalt sett pågå högst ett år. 


Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar för den som saknar behörighet till ett yrkesprogram och målet är att du ska antas på det nationella programmet så snart som möjligt. Det finns ett behörighetskrav för att antas.


Yrkesintroduktion (IMYRK)

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och ska leda till studier på ett yrkesprogram eller underlätta att etablera sig på arbetsmarknaden. Kan utformas för grupp av elever eller en enskild elev.


Individuellt alternativ (IMIND)

Förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas efter elevens behov och förutsättningar och vänder sig i första hand till elever som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram.


Språkintroduktion (IMSPR)

Ger dig som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska språket för att sedan kunna gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs behov. 


Efter din tid på ett introduktionsprogram kommer du att ha uppnått ditt mål och kan gå vidare med det du själv vill och väljer.


VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Stefan Björkman
Tel: 0532-172 09
E-Post: stefan.bjorkman@amal.se


Rektor:
Mats Aronsson
Tel: 0532-172 18
E-post: mats.aronsson@amal.se

                                        Programplan
                      Introduktionsprogrammen

Sidan uppdaterades 2018-03-12

Synpunkter på sidan?