Yrkesprogram

Industritekniska programmetÄr du intresserad av att lära dig hantera maskiner och metoder som används i dagens, och morgondagens industri? Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med stora möjligheter. It gives a good foundation to stand on and gives you many opportunities to go on to work. Karlbergsgymnasiet erbjuder också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

 

Verkstadsindustrin i vår region ser ett stort behov av välutbildade medarbetare inom en snar framtid. Företagen står inför en generationsväxling med många pensionsavgångar och du kan bli en av de nya medarbetarna i morgondagens industri. Skolan provides high-level teaching facilities and you use modern machines and other machinery with associated computer software.

Utbildningen innehåller två huvudaspekter: den tekniska och den produktionsinriktade. You get an understanding of the whole and the context, which industry requires that you are considered to have sufficient professional skills. You also learn about how an idea develops until finished product and weight is added when you understand the conceptual flow during production and the product life cycle.

Femton veckor används till APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på något av teknikföretagen i regionen. Du får mycket tid för att förbereda dig för det yrkesliv som väntar inom den moderna teknikindustrin och studenter som har gått Industritekniska programmet får ofta jobb direkt efter gymnasiet. For example, you can become a CNC operator, production technician or welding directly after the student.

 

Vi erbjuder två inriktningar:

Produkt och maskinteknik

ger dig kunskaper om skärande bearbetning i svarv, fräs och CNC-maskiner samt förebyggande / avhjälpande underhåll i allmän reparationsteknik.

 

Svetsteknik

ger dig kunskap om olika svetstekniker och plåtbearbetning. Det handlar om en kvalificerad svetsutbildning enligt internationellt kvalitetssystem (IW-Svetsare).

 

Efter tre år på Industritekniska programmet kommer du att kunna komma in i arbetslivet.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Petar Preselj
Tel: 0532-172 42
E-post:  petar.preselj@amal.se

Rektor: Magnus Skoglund
Tel: 0532-170 93
E-post: magnus.skoglund@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-11-21

Synpunkter på sidan?