Gymnasiesärskola

Individuellt program

Är du intresserad av att läsa större ämnesområden och att anpassa skolan så de passar dig perfekt? De individuella programmen är till för dig som gått i träningsskola och behöver stöd och hjälp för att klara skoldagen.


På de individuella programmen är det dina unika förutsättningar och behov som styr studierna och vi bygger upp programmet tillsammans. Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och ge dig kunskaper som kan användas som ett stöd i vardagen för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, gemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord.


De individuella programmen har sex ämnesområden:

Estetisk verksamhet

Du får skapa, gestalta och uttrycka dig genom olika estetiska former. Detta stimulerar fantasi, lyhördhet och personlig utveckling.


Hem och konsumentkunskap

Du deltar i praktiskt arbete med vardagssysslor såsom enklare matlagning, hygien, tvätt och städning. Ämnesområdet behandlar kunskaper som är centrala för att kunna skapa en fungerande vardag.


Idrott och hälsa

Du får varje vecka en allsidig motorisk träning som utgår från dina behov och förutsättningar. Du får undervisning om sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande.


Natur och miljö

Du lär dig mer om människokroppen, växter, djur och natur. Du får utveckla förmågan att orientera dig i tid och rum. Du ges också tillfälle att besöka olika verksamheter och miljöer i närområdet.


Individ och samhälle

Du lär dig att söka och tolka information som har betydelse för vardagen och kunskaper för ett aktivt deltagande i samhällslivet.


Språk och kommunikation

Du utvecklar din förmåga att kunna uttrycka dig, bli förstådd och förstå andra. Vi arbetar aktivt med en kommunikativ och språkutvecklande miljö med AKK (alternativ kompletterande kommunikation såsom tecken, bilder, kommunikationskartor och tekniska hjälpmedel).

 

Efter fyra år på de individuella programmen känner du dig själv och andra runt dig bättre, och du står rustad för att kunna delta i samhällslivet.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Leif Gustavsson
Tel: 0532-172 40
E-post: leif.gustavsson@amal.se

Rektor: Lena Forsell Bergling
Tel: 0532-171 23
E-post: lena.forsell-bergling@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-01-23

Synpunkter på sidan?