Gymnasiesärskola

Individuellt program

Är du intresserad av att läsa större ämnesområden och att anpassa skolan så att de passar dig perfekt? The individual programs are available to you at the gym and need support and help to meet the school day.


On the individual programs, it is your unique conditions and needs that govern the studies and we build the program together. Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och ge dig kunskaper som kan användas som ett stöd i vardagen för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidiga stimulans, gemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord.


De individuella programmen har sex ämnesområden:

Estetisk verksamhet

Du får skapa, gestalta och uttrycka dig genom olika estetiska former. Detta stimulerar fantasi, lyhördhet och personlig utveckling.


Hem och konsumentkunskap

Du deltar i praktiskt arbete med vardagssysslor som enklare matlagning, hygien, tvätt och städning. Ämnesområdet behandlar kunskaper som är centrala för att kunna skapa en fungerande vardag.


Idrott och hälsa

Du får varje vecka en mångsidig motorisk träning som utgår från dina behov och förutsättningar. Du får undervisning om sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande.


Natur och miljö

Du lär dig mer om människokroppen, växter, djur och natur. Du får utveckla förmågan att orientera dig i tid och rum. You are also given the opportunity to visit various activities and environments in the immediate area.


Individ och samhälle

Du lär dig att söka och tolka information som har betydelse för vardagen och kunskap för aktivt deltagande i samhällslivet.


Språk och kommunikation

You develop your ability to express yourself, be understood, and understand others. We work actively with a communicative and language development environment with AKK (alternative complementary communication such as characters, images, communication maps and technical aids).

 

After four years on the individual programs you know yourself and others around you better, and you are prepared to participate in community life.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Jessica Clefberg Öhman
Tel: 0532-172 40
E-post: jessica.clefberg-ohman@amal.se

Rektor: Magnus Skoglund 
Tel: 0532-17093 
E-post: magnus.skoglund@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-11-21

Synpunkter på sidan?