Gymnasiesärskola

”Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.” - Skolverket

Läs mer om våra inriktningar, se länkar till vänster.

Sidan uppdaterades 2018-03-12

Synpunkter på sidan?