Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar, eller är du intresserad av en framtid som jurist, civilekonom eller mäklare? Ekonomiprogrammet lär dig om detta, men också mycket mer. Utbildningen är väldigt bred och ger möjlighet för dig att gå många alternativa vägar.

 

På ekonomiprogrammet jobbar vi hårt för att överbrygga glappet mellan skola och omvärld. Vi vill att våra elever ska utmärkas av trygghet, ansvarstagande och kreativitet och vi uppnår detta genom att ge dig ansvar och litar på att du tar det. Vi jobbar ämnesövergripande och samarbetar med externa aktörer för att rusta er inför vidare studier och ett arbetsliv i ständig förändring.  Föreläsningar varvas med självständigt arbete med läraren som handledare.

För att öka vår närvaro under hela arbetsdagen och för att trycka på att studier inte bara behöver ske på lektionstid finns det ett ekonomicentrum på skolan. Här har alla ekonomielever merparten av lektionerna. Vi har öppna dörrar till datasalarna och våra klassrum, och vi har en studiesal som du kan utnyttja på dina håltimmar. Innehåll och arbetsformer på programmet främjar kreativiteten och förmågan att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Som elev på ekonomiprogrammet lär du dig om hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar stiftas och tolkas. Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper om villkor för en hållbar utveckling. Utbildningen ger dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. I utbildningen får du möjlighet att i praktiken pröva på att driva företag under ett helt läsår. Dessutom ingår det en veckas praktik under årskurs 2.

 

Vi erbjuder två inriktningar:

Ekonomi

ger dig verktygen för hur man driver företag både på ett teoretiskt och ett praktiskt plan genom studier i redovisning, kalkylering, marknadsföring, organisation och ledarskap.

 

Juridik

ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.


Efter tre år på Ekonomiprogrammet kommer du att ha en bra grund inför vidare studier på universitet och högskola inom olika samhällsvetenskapliga områden eller kunna ge dig in i arbetslivet.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Joakim Axelsson
Tel:
070-417 03 28
E-post: joakim.axelsson@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
Tel:
0532-172 05
E-post: charlotte.bring@amal.se


Sidan uppdaterades 2018-03-12

Synpunkter på sidan?