Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammetÄr du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och högskoleförberedande program. Detta innebär att man med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden.


Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen leder till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Du har möjlighet att förse din utbildning med de kurser som krävs för att få den grundläggande behörighet du behöver för att läsa vidare på universitet eller högskola.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Det betyder att vi lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

På programmet arbetar vi med olika projekt och kontakter utanför skolan. Det ingår även femton veckors arbetsförlagt lärande (APL) där du är ute på en arbetsplats och verkligen får lära dig hur det går till. Barn- och fritidsprogrammet kan även erbjuda praktik utomlands.

Vi erbjuder två inriktningar:
Pedagogiskt arbete

ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande behov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamheter. Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent. Inriktningen pedagogiskt arbete ger dig också en god grund inför fortsatta studier mot exempel förskollärare, lärare och fritidspedagog.

Socialt arbete

ger dig kunskaper om hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väktare, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Efter tre år på Barn- och fritidsprogrammet kommer du dels kunna ge dig in i arbetslivet och dels stå väl rustad inför vidare studier på högskola och universitet.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Ingalill Svensson
Tel:
070-404 72 34
E-post:
ingalill.svensson@amal.se

Rektor: Charlotte Bring
Tel:
0532-172 05
E-post: charlotte.bring@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2018-03-12

Synpunkter på sidan?