Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammetÄr du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och universitetsförberedande program. Det innebär att människor med hjälp av en anständig arbetsplats (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att komma in på arbetsmarknaden direkt efter gymnasieskolan.


Utbildningen utvecklar dina färdigheter i pedagogik och färdigheter i att utföra uppgifter som uppstår inom verksamhetsprogrammet utbildar sig. Utbildning leder till att du kan möta, bistå och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Du kan ge din utbildning de kurser som krävs för att få de grundläggande behörighetskraven för vidare studier på universitet eller högskola.

Du lär dig om människors lärande och tillväxt, samarbete och kommunikation. Du tränar mig för att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Det innebär att vi lägger stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

På programmet arbetar vi med olika projekt och kontakter utanför skolan. Det finns också femton veckors arbetsförlagt lärande (APL) där du är ute på en arbetsplats och verkligen lär dig hur du gör det. Barn- och fritidsprogrammet kan även erbjuda praktik utomlands.

Vi erbjuder två inriktningar:
Pedagogiskt arbete

ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärandes behov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamheter. Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent. Inriktningen pedagogisk arbete ger dig också en bra grund för vidare studier om exempel för lärare, lärare och fritidsinstruktörer.

Socialt arbete

ger dig kunskaper om hur du möter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väktare, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Efter tre år på Barn- och fritidsprogrammet kommer du dels att kunna gå in i arbetslivet och dels stå rustad inför vidare studier på högskola och universitet.

 

VILL DU VETA MER?

Kontaktperson: Ingalill Svensson Tel: 0532-17211  E-post: ingalill.svensson@amal.seRektor: Charlotte Bring
Tel:
0532-172 05
E-post: charlotte.bring@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2018-11-21

Synpunkter på sidan?