Musikprofil

Går du musikprofil så gör du det alla tre åren. Den består av två kurser.
Musik 100p och Ensemble 1 100p.

I ettan har du musiklektioner på båda profilpassen, alltså två lektioner i veckan (á 80 min) medan i tvåan och trean har du bara lektion på ett av profilpassen.


Musik 100p

I ettan läser du musik 100, en bred kurs som kan ses som en fortsättning på högstadiemusiken där man även lär som om musik och inte bara spelar musik.  T.ex. jobbar vi med:

  • Musikteori
  • Musikhistoria
  • Arrangering
  • Instrument och genrekännedom
  • spela tillsammans i gruppen både på gehör och efter noter
  • Och spela konserter!

Ensemble 1 100p.

I tvåan och trean läser du kursen ensemble 1 där fokus mer ligger på att musicera tillsammans i gruppen.

 

Gemensamt för alla tre år är att spela konserter för publik.

– det ingår i kurserna och ni förväntas därmed att delta vid konserttillfällen även om dessa ibland sker kvällstid. Ibland får vi också möjlighet att åka på andras konserter och föreställningar vilket är en förmån man har som profilelev.

Vi har inget intagningsprov eller krav på att ni redan ska spela ett instrument för att få börja musikprofil, men det är en stark önskan och vår rekommendation att ni redan kan ett instrument och har spelat det några år om ni väljer att gå musikprofil.
Detta för att underlätta för er själva då fokus ligger på att spela tillsammans i gruppen, inte att lära sig ett nytt instrument.

Tack vare vårt fina samarbete med Kulturskolan Åmål så erbjuder vi musikprofilerna individuella lektioner på sina huvudinstrument för 400 kr per termin om man vill.
Går man redan på en Kulturskola i annan stad på sitt huvudinstrument får man gärna fortsätta med det under profiltiden.

Profilansvarig: Henrik Berg, henrik.berg@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-10-03

Synpunkter på sidan?