NIU - Nationell idrottsutbildning Fotboll


För den som vill kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med gymnasiestudier, och lyckas bli uttagen. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda NIU Fotboll vid Karlbergsgymnasiet. Målsättningen med detta är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad fotbollsutbildning med gymnasiestudier. Utbildningen kvalitetskontrolleras på nationell nivå av ett specialidrottsförbund (SvFF) och är av tydlig elitidrottskaraktär.

NIU vänder sig i första hand till lokala och regionala talanger i vårt upptagningsområde. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig fotbollsutbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Urvalsträningar arrangeras på Karlbergsgymnasiet under december månad för de ansökande eleverna. Antalet elever kommer att vara 18 st och intagningen mellan pojkar och flickor styrs av sökbilden. Man kan gå NIU Fotboll oavsett vilket nationellt program man väljer.

NIU Fotboll åk 1 19/20

Eleverna har tre pass/vecka och samtliga är förlagda mellan 08.30-12.00.

Utbildningen styrs av Svenska Fotbollförbundets studieplan och verksamheten kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell.

Fotbollseleverna läser följande kurser fördelat på tre år:
Idrottsspecialisering 1 (100 p) och 2 (100 p) och 3 (100p)
Tränings- och tävlingslära 1 (100 p) 
Summa: 400p

Instruktörer:
Jonas Rehnberg - Uefa Advanced Diploma, UEFA Elite Youth A Diploma, Målvaktstränarutbildning C
Björn Staf - Uefa Advanced Diploma, Målvaktstränarutbildning C

Kenneth Karlin - Idrottsmassör

NIU 1, 2019 - 2020

NIU 2, 2019 - 2020
NIU 3, 2019 - 2020
Gruppbilderna är tagna av Photomic

Gruppbilderna är tagna av Photomic

Hur man ansöker

Ansökningsportalen för att söka till NIU Fotboll öppnar 1 september och ansökan ska senast vara inne den 1 december. Under december månad kallas ett urval av sökande till urvalsträningar på Karlberg. De består av fysisk träning och urvalsenkäter. I slutet av januari får man sedan besked om man anses vara tillräckligt meriterad för att antas på utbildningen. Om så är fallet sker nästa process, nämligen urvalet till sökt gymnasieprogram som sker senast den 10 februari. När eleven har blivit antagen till ett nationellt program och samtidigt är uttagen till NIU Fotboll så är eleven slutgiltigt antagen för att kunna påbörja NIU Fotboll på Karlbergsgymnasiet.

Varmt välkomna att söka! Länk till ansökan

Nu öppnar ansökningen upp till NIU-fotboll på Karlbergsgymnasiet!
Ansökningstiden pågår 1 september-1 december.


Så här gör du din ansökan för NIU – fotboll inför läsåret 2022/2023.
Gå in på följande länk och följ instruktionerna:

Vid frågor kontakta Jonas Rehnberg,
ansvarig instruktör NIU Fotboll Karlbergsgymnasiet.
jonas.rehnberg@amal.se 
Tel: 073-0343787

Vi ser fram emot din ansökan!

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Jonas Rehnberg
Tel: 0532-172 26, 073-03 43 787
E-post: jonas.rehnberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-05-29

Synpunkter på sidan?