Pilotprojekt – Lärlingsutbildning för Åk 3 under läsåret 21/22


tjej vid maskin

Vill du som går i årskurs 2 på ett yrkesprogram vara med i ett pilotprojekt som lärlingselev under ditt sista läsår på Karlbergsgymnasiet?
Det innebär att du kommer att ha dina yrkeskurser ute på en arbetsplats under läsåret i stället för i skolan. En lärare kommer att vara ansvarig och ha en nära kontakt med dig och din handledare. Sammanlagt kommer du att tillbringa lite mer än hälften av skoltiden på en eller två arbetsplatser.
Övriga kurser, som inte är yrkeskurser, kommer du att läsa i skolan. Det kommer att innebära att du vissa dagar är ute på en arbetsplats och andra dagar är du i skolan med klassen. En dag i veckan kommer du möta din yrkeslärare för att stämma av hur det går och få lite extra teori i delar som är svårare att genomföra på din APL.
Eftersom du ingår i ett pilotprojekt kommer vi att kontinuerligt utvärdera hur det går och då är naturligtvis dina synpunkter mycket viktiga. Om det blir ett lyckat lärlingsår kommer Karbergsgymnasiet att fortsätta erbjuda Lärlingsplatser för andra yrkeselever.
Under januari/februari kommer vi informera mer i klasserna, och du har chans att ställa frågor. Vi kommer också att ha individuella samtal med dig som är intresserad.
Om du går på IM-programmet kan det också finnas möjlighet för lärlingsutbildning inom ett yrkesområde.

Vill du veta mer kontakta oss gärna! 

Kontaktperson:

Charlotte Bring
Tel. 0532-17409
charlotte.bring@amal.se

Charlotte Bring

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?