Lärlingsutbildning på Karlbergsgymnasiet


tjej vid maskin

Ett flertal elever som går på ett yrkesprogram eller på introduktionsprogrammet på Karlbergsgymnasiet har gått lärlingsutbildning från åk 2 eller 3. Det innebär att eleverna är ute på en arbetsplats 2–3 dagar i veckan och lär sig yrket. Precis som sina klasskamrater som går skolförlagd utbildning får de betyg i olika yrkeskurser som är planerade för eleven.

Att vara lärling är inte enklare men för vissa elever passar det mycket bättre. Man lär sig yrkeskunskaper genom att vara ute i verkligheten. Det krävs att eleven tar ett stort ansvar då det är viktigt att visa intresse och våga fråga om man inte förstår.

Alla elever som går på ett yrkesprogram har minst 15 veckors tid för lära sig yrket på en arbetsplats. Det kallas för APL (arbetsplatsförlagt lärande). De elever som går på en lärlingsutbildning har däremot mycket mer tid ute på en arbetsplats, mer än hälften av sin skoltid.

Vill du veta mer om vad lärlingsutbildning innebär?
Kontakta Charlotte Bring 
Tel. 0532-17409
charlotte.bring@amal.se

Vill du veta mer kontakta oss gärna! 

Kontaktperson:

Charlotte Bring
Tel. 0532-17409
charlotte.bring@amal.se

Charlotte Bring

Sidan uppdaterades 2022-11-10

Synpunkter på sidan?