INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN

Är du intresserad av att fixa till det som fattas för att kunna fortsätta studera eller arbeta? Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans nationella program och syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Introduktionsprogrammen ger eleverna en fantastisk chans att komplettera sina betyg för att sedan söka in på ett nationellt program. Introduktionsprogrammen erbjuder också en unik möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur.

Det finns fyra olika introduktionsutbildningar:

  • Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

 

  • Yrkesintroduktion

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är yrkesinriktad och ska leda till studier på ett yrkesprogram eller underlätta att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

  • Individuellt alternativ

Förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas efter elevens behov och förutsättningar och vänder sig i första hand till elever som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram.

 

  • Språkintroduktion

Ger dig som nyligen anlänt till Sverige utbildning i svenska språket för att sedan kunna gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs behov.           

            

Efter din tid på ett introduktionsprogram kommer du att ha uppnått ditt mål och kan gå vidare med det du själv vill och väljer.
Vill du veta mer?

Kontaktperson:
IM språkintro
Liena Abdelamer
Tel: 0532-17220 / 076-496 12 25                          
E-post: 
liena.abdelamer@amal.se


Kontaktperson:
Introduktionsprogrammen
Maritha Malmsköld 
Tel: 0532-17228 / 070-092 66 31
E-post: 
maritha.malmskold@amal.se


Rektor: Christine Siljeblad
Tel: 0532-172 05
E-post: 
christine.siljeblad@amal.se

  Poängplan

Sidan uppdaterades 2023-07-04

Synpunkter på sidan?