Yrkesprogram


INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Är du intresserad av att lära dig hantera maskiner och metoder som används i dagens, och morgondagens, industri? Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med stora möjligheter. Det ger en bra grund att stå på och ger dig många möjligheter att kunna gå vidare ut i arbetslivet. Karlbergsgymnasiet erbjuder också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

Verkstadsindustrin i vår region ser ett stort behov av välutbildade medarbetare och du kan bli en av de nya medarbetarna i morgondagens industri. Skolan tillhandahåller undervisningslokaler av hög nivå och du använder dig av moderna maskiner och övrig maskinpark med tillhörande dataprogramvaror.

Utbildningen innehåller två huvudsakliga aspekter: den tekniska och den produktionsinriktade. Du får en förståelse av helheten och sammanhanget, vilket branschen kräver för att du ska anses ha tillräckliga yrkeskunskaper. Du lär dig också om hur en idé utvecklas till färdig produkt och vikt läggs vid att du förstår det idémässiga flödet under produktion och produktens livscykel.

Femton veckor används till APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på något av teknikföretagen i regionen. Du får mycket tid för att förbereda dig för det yrkesliv som väntar inom den moderna teknikindustrin och elever som har gått Industritekniska programmet får ofta jobb direkt efter gymnasiet. Du kan till exempel bli CNC-operatör, produktionstekniker, underhållstekniker eller svetsare direkt efter studenten.

 

Vi erbjuder två inriktningar:

Produkt och maskinteknik

...som ger dig kunskaper om skärande bearbetning i svarv, fräs och CNC-maskiner samt förebyggande/avhjälpande underhåll i allmän reparationsteknik.

Svetsteknik

...som ger dig kunskap om olika svetstekniker och plåtbearbetning. Det handlar om en Kvalificerad svetsutbildning enligt internationellt kvalitetssystem (IW-Svetsare).

Efter tre år på Industritekniska programmet kommer du kunna ge dig in i arbetslivet.

Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Johan Solhemmer
Tel: 0532-172 37 / 073-866 70 13
E-post: 
johan.solhemmer@amal.se

Rektor: Christine Siljeblad
Tel:
0532-172 05
E-post: christine.siljeblad@amal.se

Poängplan

Sidan uppdaterades 2021-11-24

Synpunkter på sidan?