Anpassad gymnasieskola


INDIVIDUELLA PROGRAMMEN

Är du intresserad av att läsa större ämnesområden och att anpassa skolan så de passar dig perfekt? De individuella programmen är till för dig som gått i träningsskola och behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

En pedagog gör teckenspråk tillsammans med en tjej

På de individuella programmen är det dina unika förutsättningar och behov som styr studierna och vi bygger upp programmet tillsammans. Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och ge dig kunskaper som kan användas som ett stöd i vardagen för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, gemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

Estetisk verksamhet
Du får skapa, gestalta och uttrycka dig genom olika estetiska former. Detta stimulerar fantasi, lyhördhet och personlig utveckling.

Hem och konsumentkunskap
Du deltar i praktiskt arbete med vardagssysslor såsom enklare matlagning, hygien, tvätt och städning. Ämnesområdet behandlar kunskaper som är centrala för att kunna skapa en fungerande vardag.

Idrott och hälsa
Du får varje vecka en allsidig motorisk träning som utgår från dina behov och förutsättningar. Du får undervisning om sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande.

Natur och miljö
Du lär dig mer om människokroppen, växter, djur och natur. Du får utveckla förmågan att orientera dig i tid och rum. Du ges också tillfälle att besöka olika verksamheter och miljöer i närområdet.

Individ och samhälle
Du lär dig att söka och tolka information som har betydelse för vardagen och kunskaper för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Språk och kommunikation
Du utvecklar din förmåga att kunna uttrycka dig, bli förstådd och förstå andra. Vi arbetar aktivt med en kommunikativ och språkutvecklande miljö med AKK (alternativ kompletterande kommunikation såsom tecken, bilder, kommunikationskartor och tekniska hjälpmedel).
Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

 

Utbildningen ska ge eleven kunskap för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt att kunna delta i samhällslivet.

 Vill du veta mer?

Kontaktperson: 
Eva-Brita Pantzar-Öhman
Tel: 0532-172 40 / 076-062 72 40
E-post: 
eva-brita.pantzar-ohman@amal.se

Vill du veta mer?

Rektor: Charlotte Bring 
Tel:
0532-17409
E-post: 

charlotte.bring@amal.se

 Poängplan

Sidan uppdaterades 2022-12-29

Synpunkter på sidan?