Gymnasiearbetet (100 poäng)

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste denne ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det gäller på alla yrkesprogram och högskoleförberedande program inom gymnasieskolan. En elev inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan också genomföra ett gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål.  

Olika mål för gymnasiearbetet
Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. På yrkesprogrammen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

På gymnasiearbetet kan eleven bli godkänd (betyget E) eller inte godkänd (betyget F).

Introduktion och exempel på gymnasiearbeten
Klicka på Skolverkets länkar till höger för att läsa mer om examensarbetet på yrkes- respektive högskoleförberedande program. Där finns också en fördjupande introduktionstext till gymnasiearbetet och exempel på gymnasiearbeten inom de nationella programmen.

Sidan uppdaterades 2018-06-04

Synpunkter på sidan?