Anpassad gymnasieskola


Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation

För dig som har rätt att gå i anpassad gymnasieskola  (gymnasiesärskolan).

Tycker du om att arbeta praktiskt både inomhus och utomhus? Då passar det här programmet dig.

Du kommer att gå i samma klass som eleverna på programmet Administration, handel och varuhantering – AH och programmet för Hotell, restaurang och bageri - HR.

Hammare

Hur jobbar vi?

  • Vi arbetar i skolan verkstad med att laga, bygga och konstruera saker
  • Vi arbetar med återvinning
  • Vi arbetar med underhåll och skötsel av skolans lokaler
  • Vi arbetar med skolans utomhusmiljö
  • Vi arbetar i skolans kafé för att lära oss mer om service och bemötande.
  • Vi arbetar tematiskt utifrån högtider och årstider och tillverkar saker till skolans kafé.

Vad lär jag mig mer om?

Du får kunskaper om hur man sköter fastigheter, lokaler och utrymmen. Hur man sköter trädgårdar och grönområden. Du får arbetsuppgifter inom måleri, bygg och annat underhållsarbete. Du lär dig hur man arbetar med olika verktyg och redskap och om reparationer. Eftersom det är viktigt att kommunicera och samverka med andra lär du dig betydelsen av god service, kvalitet och problemlösning.

Vad är arbetsplatsförlagt lärande - APL?

Du kommer också att få lära dig mer om fastigheter och underhållsarbete på andra arbetsplatser utanför skolan. Det kallas för APL och det ingår 22 veckor under dina fyra år på gymnasiet. Exempel på arbetsplatser kan vara, vaktmästerisysslor på ett företag eller inom kommunal verksamhet.

 

Vilka kunskaper har jag efter avslutad gymnasieutbildning?

Du har fått prova på arbetsuppgifter som kan förekomma inom arbeten fastighet, anläggning och byggnation. Du har fått öva på samarbete och att arbeta självständigt. Efter avslutad utbildning ska du kunna planera, genomföra och avsluta dina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
Vill du veta mer?

Kontaktperson:  Ann-Sofie Wennsten
Tel: 0532-172 34 / 076-621 99 54
E-post: ann-sofie.wennsten@amal.se

Rektor: Charlotte Bring 
Tel:
0532-17409
E-post: 

charlotte.bring@amal.se

Poängplan för FA

Sidan uppdaterades 2024-01-27

Synpunkter på sidan?