Högskoleförberedande program


ESTETISKA PROGRAMMET

Är du intresserad av ett program som ger högskolebehörighet och som innehåller kreativt skapande? Karlbergsgymnasiet erbjuder inriktningen Bild och formgivning.

elev som målar digitalt

Det estetiska programmet ger möjligheterna att varva de teoretiska studierna med eget skapande. Utbildningen ger dig träning i estetiska uttrycksformer samtidigt som du får en bra grund för vidare studier. Du får möjlighet att utveckla både dina praktiska och teoretiska kunskaper.

Vi erbjuder inriktningen:

Bild och formgivning

På bild och formgivnings-inriktningen arbetar vi för att förbereda dig för vidare studier inom samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga utbildningar. Du får genom att välja estetiska programmet en väldigt bred utbildning men många olika förutsättningar inför framtida val. Projekten inom estetiska kurser behandlar bland annat samhällsfrågor, historiebruk och till exempel värdegrundsfrågor genom estetiska processer. Innehåll och arbetsformer på Estetiska programmet främjar kreativitet, din förmåga att samarbeta och att översätta idéer till praktiska uttryck. 

Som elev får du möjlighet att bredda dina kunskapar inom bild och form, lära dig olika tekniker och material samt utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och analysera. Du får driva olika projekt inom kurserna med utgångspunkt i konst, design, fotografi, formgivning, textil - färg och form med mera.  

Vi vill att ni som elever ska känna trygghet, glädje och få möjlighet utveckla er kreativitet. Du som elev förväntas ta ansvar för dina studier och vi som lärare litar på att du tar det.  

Elever på Estetiska programmet får möjlighet att utnyttja bildsalen / studiesalar, andra klassrum och miljöer på skolan. 

Meritpoäng? Du kan välja att läsa Matematik 2b och 3b inom programfördjupningarna på ES. Engelska 7 eller Moderna språk går att välja som Individuellt val.  

Inom Individuella valen kan du även välja kurser som Naturkunskap 2 för att bredda din behörighet eller kurser som ger dig ytterligare kunskaper inom bild och formområdet som Digitalt skapande eller Film och tv-produktion.  

 

Efter tre år på Estetprogrammet kommer du dels ha utvecklats inom ditt fält och dels stå väl rustad inför vidare studier på högskola och universitet.Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Josefin Jansson 

Tel: 0532-174 41 / 076-496 26 13 
E-post:
josefin.jansson@amal.se

Rektor: Joakim Axelsson 
Tel: 0532-173 63 
E-post: 
joakim.axelsson@amal.se

 Poängplan

Sidan uppdaterades 2024-01-18

Synpunkter på sidan?