Högskoleförberedande program


ESTETISKA PROGRAMMET

Är du intresserad av ett program som ger högskolebehörighet och som innehåller kreativt skapande? Karlbergsgymnasiet erbjuder inriktningarna Bild och formgivning samt Musik.

Det estetiska programmet ger möjligheterna att varva de teoretiska studierna med eget skapande. Utbildningen ger dig träning i estetiska uttrycksformer samtidigt som du får en bra grund för vidare studier. Du får möjlighet att utveckla både dina praktiska och teoretiska kunskaper.

Vi erbjuder två inriktningar:

Bild och formgivning

På bild och formgivnings-inriktningen arbetar du mycket i projekt och med konstnärliga processer. Vi jobbar mycket med kreativitet och kommunikation i både bild och text.

Du som elev får möjlighet att bredda din kunskap inom bild och form och att lära dig olika tekniker och material. Man får driva olika projekt inom kurserna med utgångspunkt ur bildområden som konst, design, fotografi, formgivning, textil - färg och form med mer. Du möts förutom lärare från Estetiska-programmet även av lärare från Samhällsprogrammet. Vi vill att ni som elever ska känna trygghet, glädje och få möjlighet utveckla er kreativitet. Vi lärare ger dig ansvar i dina studier och litar på att du tar det. Innehåll och arbetsformer på Estetiska programmet främjar kreativitet, din förmåga att samarbeta, ta ansvar och att översätta idéer till praktiska åtgärder.

Elever på Estetiska programmet får tillgång till både estet- och samhällsprogrammets studiemiljöer. Även på håltimmar finns möjlighet att utnyttja bildsalen / studiesal och andra klassrum och miljöer på skolan.

Meritpoäng? Du kan välja att läsa Matematik 2b och 3b inom programfördjupningarna på ES. Engelska 7 eller Moderna språk går att välja som Individuellt val. Inom Individuella valen kan du även välja kurser som Naturkunskap 2 för att bredda din behörighet eller kurser som ger dig ytterligare kunskaper inom bild och formområdet som Digitalt skapande eller Film och tv-produktion. 

Skugga? Vill du komma och skugga på inriktningen bild och formgivning? Hör av dig till Josefin Jansson.  

Musik (Ej sökbart HT 2023)

I musikinriktningen satsar vi både på fördjupning och bredd inom musikämnen, kurser och genrer. Du kommer att kunna forma din gymnasietid så att den passar dig. Vill du spela mer, få högre behörighet till högskolan eller förbereda dig inför antagningsprov till högre musikutbildningar? Valmöjligheterna inom programfördjupningen är många och vårt mål är att du ska få med dig det just du behöver inför framtida studie- eller yrkesval.

För att få meritpoäng kan du läsa Matematik 2b, Matematik 3b och Engelska 7. Inom det individuella valet finns det möjlighet att komplettera med t ex Moderna språk eller Naturkunskap 2. Du kan också välja att lägga så mycket som möjligt av dina poäng på musikkurser.

Hos oss utvecklas du både som musiker och person. Förutom enskilda lektioner på ditt huvudinstrument och ett biinstrument får du grupplektioner i ensemble och körsång. Du får en bra musikteoretisk grund i ämnet gehörs- och musiklära och kan välja till ämnen som musikproduktion, musikimprovisation eller bruksspel. Vi har övningsrum, musikdatasal och ensemblesalar som du kan använda under raster och håltimmar.

Vi fokuserar på samhörigheten och gemenskapen inom klassen och jobbar målinriktat mot olika föreställningar och framträdanden, ofta tillsammans med de elever på skolan som har valt musikprofil. Om du vill ha en gymnasietid med roliga minnen och många erfarenheter i bagaget har du kommit rätt!

För att skugga på inriktningen musik kan du kontakta Henrik Berg.

 

Efter tre år på Estetprogrammet kommer du dels ha utvecklats inom ditt fält och dels stå väl rustad inför vidare studier på högskola och universitet.

Sidan uppdaterades 2023-03-06

Synpunkter på sidan?