Yrkesprogram


EL- & ENERGIPROGRAMMET

Är du intresserad av en både teoretisk och praktisk utbildning där du kommer att kunna ansvara för flera samhällsviktiga funktioner? På el- och energiprogrammet utbildas du i flera yrken. Arbetet sker ofta i projektform där vi testar ny utrustning och ny teknik. Från 2023 gäller nya bestämmelser som gör att gymnasieskolans alla yrkesprogram ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

I yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen utvecklar därför din förmåga att samarbeta med andra och bemöta kunder. Du tränas i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess.

Dator- och kommunikationsteknik och samhällets IT-infrastruktur är centralt för utbildningen och leder dig därför till att bekanta dig med nationella och internationella avtal om teknik, informationssäkerhet, standarder, arbetarskydd och arbetsmiljö. Då du kommer att ha möjlighet att ansvara för samhällsviktiga funktioner är ditt färgseende betydelsefullt vid installationer.

På El- och Energiprogrammet ingår femton veckors APL (praktik) ute på olika elföretag, processindustri med flera verksamheter. Under dessa veckor får du känna och pröva den yrke du valt för praktiska erfarenheter och lärdomar. Näringslivet ser också gärna fler tjejer i yrket.

 

Vi erbjuder två inriktningar:

Automatisering

...ger dig kunskap om och erfarenhet av att hantera avancerade styrsystem, robotsystem och energisystem. Exempel på yrkesutgångar är drifts- och underhållstekniker samt automationstekniker.

 

Elteknik

...ger dig kunskaper för arbete inom elteknikområdet. Exempel på yrkesutgångar är installation och industriell elektriker, service, larm och datanätverksteknik.

 

Efter tre år på El- och energiprogrammet kommer du att kunna ta dig in i arbetslivet.

 

 

Sidan uppdaterades 2023-07-04

Synpunkter på sidan?