Högskoleförberedande program


EKONOMIPROGRAMMET

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar? Ekonomiprogrammet lär dig om detta, men också mycket mer. Utbildningen är väldigt bred och ger dig möjlighet att gå många alternativa vägar. Exempel på yrken du kan välja att studera till efter tre år på Ekonomiprogrammet är jurist, ekonom, mäklare, lärare, socionom, polis, kriminolog.

fem elever iklädda Karlbergs-tröjor

På ekonomiprogrammet arbetar vi för att överbrygga klyftan mellan skolan och världen. Vi vill att våra elever ska utmärkas av trygghet, ansvar och kreativitet och vi åstadkommer detta genom att ge dig ansvar och lita på att du tar det. Vi arbetar ämnesövergripande och samarbetar med externa aktörer för att rusta dig som elev inför vidare studier. Föreläsningar varvas med självständigt arbete med läraren som handledare.

Merparten av era lektioner sker i Ekonomiprogrammets lokaler. Vi har öppna dörrar till våra klassrum, och vi har flera studieplatser som du kan utnyttja på dina håltimmar. Innehåll och arbetsformer på programmet främjar kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer till verklighet.

Som elev på ekonomiprogrammet lär du dig hur företag och organisationer arbetar och hur lagar stiftas och tolkas. Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt och ger dig en stabil grund inför vidare studier. Utbildningen ger dig kunskap om företagens roll i samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. I utbildningen får du även möjlighet att driva företag under ett läsår. 

 

Vi erbjuder två inriktningar:

Ekonomi

Ger dig verktyg för hur man driver företag både på en teoretisk och praktisk plan genom studier i redovisning, beräkning, marknadsföring och entreprenörskap.

 

Juridik

Ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur det påverkas av internationell rättighet. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med juridiska källor och juridiska metoder.


Efter tre år på Ekonomiprogrammet kommer du att ha en bra grund för vidare studier på universitet och högskola inom olika samhällsvetenskapliga områden eller kan komma in i arbetslivet.

 
Vill du veta mer?

Kontaktperson: Therese Almbacke
Tel: 0532-172 13 / 070-417 03 28
E-post:
therese.almbacke@amal.se

Rektor: Magnus Skoglund 
Tel: 0532-170 93
E-post
magnus.skoglund@amal.se

  POÄNGPLAN 

Sidan uppdaterades 2024-01-18

Synpunkter på sidan?