Högskoleförberedande program


EKONOMIPROGRAMMET

Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar, eller är du intresserad av en framtid som jurist, civilekonom eller realtjänst? Ekonomiprogrammet lär dig om detta, men också mycket mer. Utbildningen är väldigt bred och ger möjlighet för dig att gå många alternativa vägar.

 

På ekonomiprogrammet arbetar vi hårt för att överbrygga klyftan mellan skolan och världen. Vi vill att våra elever ska utmärka sig av trygghet, ansvar och kreativitet, och vi åstadkommer detta genom att ge dig ansvar och lita på att du tar det. Vi arbetar med ämnesövergripande och samarbetar med externa aktörer för att rusta till för vidare studier och ett arbete i ständigt förändring. Föreläsningar varvas med självständigt arbete med läraren som handledare.

För att öka vår närvaro under hela arbetsdagen och för att påpeka att studier inte bara behöver ske under läsåret finns en ekonomicentrum på skolan. Här har alla ekonomielever merparten av lektionerna. Vi har öppna dörrar till datasalarna och våra klassrum, och vi har en studieplats som du kan utnyttja på dina håltimmar. Innehåll och arbetsformer på programmet främjar kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och översätta idéer till praktiska åtgärder.

Som elev på ekonomiprogrammet lär du dig hur företag och organisationer arbetar och hur lagar stiftas och tolkas. Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla grunden i ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskap om förutsättningar för en hållbar utveckling. Utbildningen ger dig kunskap om företagens roll i samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. I utbildningen får du möjlighet att i praktiken pröva på att driva företag under en helt läsår. Dessutom ingår det en veckas praktik under årskurs 2.

 

Vi erbjuder två inriktningar:

Ekonomi

...ger dig verktyg för hur man driver företag både på en teoretisk och praktisk plan genom studier i redovisning, beräkning, marknadsföring, organisation och ledarskap.

 

Juridik

...ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur det påverkas av internationell rättighet. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med juridiska källor och juridiska metoder.


Efter tre år på Ekonomiprogrammet kommer du att ha en bra grund för vidare studier på universitet och högskola inom olika samhällsvetenskapliga områden eller kan komma in i arbetslivet.

 
Vill du veta mer?

Kontaktperson: Therese Almbacke
Tel: 0532-17211 
E-post: therese.almbacke@amal.se

Rektor: Joakim Axelsson 
Tel: 0532-173 63 
E-post

joakim.axelsson@amal.se

  POÄNGPLAN 

Sidan uppdaterades 2021-01-15

Synpunkter på sidan?