Yrkesprogram


BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET

Är du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och högskoleförberedande program. Detta innebär att man med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden.

 

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och sociala färdigheter. Utbildningen leder till att du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Du har möjlighet att förse din utbildning med de kurser som krävs för att få den grundläggande behörighet du behöver för att läsa vidare på universitet eller högskola.

 

  • Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation.
  • Du får kunskaper inom arbetsorganisationsfrågor och hälsofrämjande förhållningssätt.
  • Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.
  • Du lär dig vikten av etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

 

På programmet arbetar vi med olika projekt och kontakter utanför skolan. Det ingår även sexton veckors arbetsförlagt lärande (APL) där du är ute på en arbetsplats och verkligen får lära dig hur det går till. Barn- och fritidsprogrammet kan även erbjuda praktik utomlands.

 

Vi erbjuder två inriktningar:
Pedagogiskt arbete

...ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärandebehov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamheter. Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent. Inriktningen pedagogiskt arbete ger dig också en god grund inför fortsatta studier mot exempel förskollärare, lärare, socialpedagog och fritidspedagog.

 

Socialt arbete

...ger dig kunskaper inom socialt arbete. Den förbereder dig att kunna arbeta som personlig assistent eller inom exempelvis funktionshinderområdet. Beroende på val av kurser kan du dessutom arbeta inom bevakningsområdet. Inriktningen socialt arbete ger dig också en god grund för fortsatta studier mot exempel socionom, polis, personalvetare, socialpedagog och områden inom räddningstjänst.

 

Efter tre år på Barn- och fritidsprogrammet kommer du dels kunna ge dig in i arbetslivet och dels stå väl rustad inför vidare studier på högskola och universitet.

 Vill du veta mer?

Kontakt: Lena Karlsson
Tel:
0532-17211
E-post:
lena.1.karlsson@amal.se

Tf Rektor: Christine Siljeblad
Tel:
0532-172 05
E-post: christine.siljeblad@amal.se

  POÄNGPLAN 

Sidan uppdaterades 2020-09-21

Synpunkter på sidan?