Yrkesprogram


BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET

Är du intresserad av att arbeta med olika typer av människor och i varierande åldrar? Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkes- och högskoleförberedande program. Detta innebär att man med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden. Från 2023 gäller nya bestämmelser som gör att gymnasieskolans alla yrkesprogram ger grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Elev som håller en fallskärm

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.

På programmet läggs stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Du har möjlighet att lägga till ytterligare en kurs i svenska och engelska så din utbildning ger grundläggande behörighet du behöver för att läsa vidare på universitet eller högskola.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Barn- och fritidsprogrammet kan även erbjuda praktik utomlands.

Vi erbjuder inriktningen:

Pedagogiskt & socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

 

Efter tre år på Barn- och fritidsprogrammet kommer du dels kunna ge dig in i arbetslivet och dels stå väl rustad inför vidare studier på högskola och universitet.

 Vill du veta mer?

Kontakt: Karl Sandström
Tel:
0532-172 32 / 070-417 95 94  
E-post:
karl.sandstrom@amal.se

Rektor: Magnus Skoglund
Tel:
0532-170 93
E-post: magnus.skoglund@amal.se

  POÄNGPLAN 

Sidan uppdaterades 2024-01-18

Synpunkter på sidan?