Rökavvänjning


Ta en frukt istället!

Vill Du sluta röka men tycker att det är för svårt? Sedan länge pågår ett arbete på Karlbergsgymnasiet som går ut på att hjälpa elever på skolan att sluta röka. Varför då?

”Vi måste kunna erbjuda ett alternativ till rökning, inte bara förbjuda det” menar rektor Charlotte Bring.

Ett samarbete planeras tillsammans med vårdcentralerna i kommunen för att erbjuda motiverande samtal och utbildning för elever som vill sluta.

”Vi hoppas att eleverna blir motiverade att sluta röka dels för att förbättra sin livskvalitet och dels för att förhindra ohälsa”. säger skolsköterska Caroline Östlind.

Varje år anordnas rökfria veckan i Sverige och den veckan ska bli ännu tydligare på skolan. Andra idéer som man vill genomföra är att ha frukt tillgänglig för alla elever under devisen ”Ta en frukt istället för en cigarett, vi bryr oss om din hälsa!” Det kommer också att ges information ute i klasserna med filmer om hur rökningen påverkar kroppen. Utifrån det man sett kan men sedan diskutera följderna av att man röker. En tävling kan också bli aktuell- ”Du som får en kompis att sluta röka”.

Redan idag görs insatser på Karlbergsgymnasiet för att motivera elever som röker. Bland annat erbjuds hälsosamtal med skolsköterska som även hjälper till att ”coacha” elever som vill sluta röka och andra olika aktiviteter inom idrott och hälsa, men mer är alltså på gång!


Sidan uppdaterades 2018-06-04

Synpunkter på sidan?