Information vårdnadshavare

På Karlbergsgymnasiet vill vi ha god kontakt med föräldrar och vårdnadshavare. På höstterminen i åk 1 kallas alla föräldrar till ett första möte för allmän information och till en träff med klassens lärare och mentorer. Därefter inbjuder vi varje termin till föräldramöte och träff med undervisande lärare och elevens mentor för samtal om elevens studiesituation. För aktuella datum - se kalendarium.

Läs mer om mentor och samlad bild av elevens studiesituation i skolans Informationshäfte.

Föräldrar och vårdnadshavare är alltid välkomna att ta kontakt med elevens mentor och andra undervisande lärare.

Tveka aldrig att kontakta skolan om frågor uppstår.

Sidan uppdaterades 2017-03-17

Synpunkter på sidan?