Elevdemokrati

Eleverna kan påverka skolans verksamhet genom:

Klassråd – Programkonferens - Skolkonferens - Elevkår

1. Klassrådet Behandlar frågor av gemensamt intresse för klassen

2. Programrådet Behandlar frågor som berör programmet
     (en representant/program).

3. Skolkonferensen behandlar frågor som berör hela skolan. 
     (en representant/program).


Elevkår
- medlemskapet är frivilligt

Elevskyddsombud - det finns en representant/program


Elevdemokratiplanpdf (pdf 850 KB)

Sidan uppdaterades 2017-03-21

Synpunkter på sidan?