Vi söker dig- engagerad tjej mellan 16 och 19 år!

Vad är detta för stipendium?

Den internationella organisationen Zonta vill uppmuntra och belöna tjejer som engagerar sig i offentlig verksamhet och ideella organisationer. Stipendierna riktar sig till kvinnor som uppvisar goda ledarskapsegenskaper och är engagerade i ett offentligt projekt, en frivilligorganisation eller är aktiva i elevrådsarbete.

Hur mycket kan man få?

Stipendiet är på 3000 kr och delas ut av Säffle-Åmål Zontaklubb. Vinnaren av stipendiet går vidare till distriktstävlingen som delar ut stipendiet på 1000 USD. Distriktets vinnare går vidare till den internationella tävlingen där fem stipendiater får 4000 USD var. En sökande kan alltså tilldelas stipendiet på alla tre nivåerna.

Beskriv följande i din ansökan;

  • Dina studieaktiviteter
  • Ditt aktiva engagemang och erfarenheter från frivilligarbete i organisation eller motsvarande
  • På vilket sätt du arbetar för att öka internationell medvetenhet
  • Din uppfattning om kvinnans ställning i ditt land och i övriga världen
  • Hur man arbetar för att stärka kvinnans ställning för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män

Vem kan söka?

Tjejer som är 16-19 år och som engagerar sig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation. Du får inte ha någon anhörig, t.ex. förälder eller nära släkting inom Zonta International.

Vad menas med offentligt projekt eller frivilligorganisation?

Du kanske är engagerad i Röda Korset, Amnesty International, BRIS eller i en organisation som arbetar med handikappade barn, personer med ätstörningar, misshandelsoffer, drogmissbruk, läxhjälp? Eller så är du engagerad som volontär, engagerad i elevrådet eller arbetar för att fler lyktor skall sättas upp runt lekparken nära dig. Som sagt, engagemang kan betyda många saker. Gemensamt är om du brinner för något och aktivt arbetar för detta, då har du möjlighet att söka detta stipendium.

Hur söker jag och när ska ansökan vara inne?

Blanketter hittar du på www.zonta21.org under fliken stipendier och YWPA. Fyll i ansökan och skriv på dator. Ansökan skickas till Ann-Kristine Gåsste, Granvägen 23,66142 Säffle, den ska vara Zonta tillhanda senast den 1/3-2018

Utdelningen av stipendiet sker den 12/3-2018

 

Vad är Zonta?

Zonta är en internationell partipolitisk och religiöst obunden nätverksorganisation av yrkesverksamma personer i ledande ställning, Zonta har 30 000 medlemmar i 67 länder Målet är att förbättra kvinnors status och ställning världen över.

Zonta internationals målsättning är:

Att förbättra kvinnors juridiska, politiska och ekonomiska ställning, samt att förbättra kvinnors möjligheter till god hälsa, utbildning och yrkesutveckling

Att för detta erbjuda kunskap, ekonomiskt stöd och arbetsinsatser såväl lokalt som globalt.

Att arbeta för samförstånd och fred genom världsomspännande nätverk av yrkesverksamma personer i ledande ställning.

Att verka för rättvisa och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

Att främja för en hög etisk standard för att förverkliga serviceprojekt och erbjuda stöd och gemenskap för medlemmar som gör aktiva samhällsinsatser.Om du undrar över något får du gärna höra av dig till:

Marjola Kock, marjola.kock@ptj.se eller Ann-Kristine Gåsste annkristine.gasste@saffle.se,
Zonta finns även på Facebook


Välkommen att söka!

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Synpunkter på sidan?