SVT-väst på besök

Karlbergsgymnasiet hade besök av SVT-väst. Syftet med besöket var att SVT är intresserade av hur man ska nå ut till de yngre som målgrupp. Under två timmar så ställde de frågor om eleverna i Na2:s medievanor.

Se bifogad länk: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fikamote-med-gymnasieelever-i-amal
Många av eleverna konstaterade att Åmål inte riktigt fanns med i upptagningsområdet för SVT-väst vilket gör att de inte tittar på nyheterna från SVT-väst.
Det blev ett intressant utbyte för båda parter, med många tankar och idéer att ta med sig hem och fundera över.


Sidan uppdaterades 2019-02-01

Synpunkter på sidan?