Sara Kristiansson elevstipendiat

Saras bildlärare Anders Österberg tipsade henne om att söka stipendiet. Hon valde att skicka in olika arbetsprover där hon visar att hon bemästrar flera tekniker som kolteckning, porträtt och naturbild i akryl. Annica Larsson, ordförande i Dalslands Konstförening, meddelar Sara att hon utsetts till årets elevstipendiat utifrån proverna.

Det kom som en positiv överraskning för Sara som nu kan se fram emot att få gå valfri sommarkurs på Kyrkeruds folkhögskola. Hon tänker gå en kurs i porträttmålning för Marie Levin under juli månad. Porträtt är något Sara inte sysslat så mycket med tidigare, men gärna vill lära sig mer om. 
Den 24 juni får hon ta emot sitt pris i Steneby konsthall.

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Synpunkter på sidan?