Internationell temadag 24/1

En dag som denna är aulan naturligtvis fullpackad. Karlbergsgymnasiets Internationella temadag har kommit att bli en riktig höjdpunkt under läsåret med mycket uppskattade gäster och happenings. I år är det stora publika affischnamnet Soran Ismail. Vid sidan om honom så har skolan under veckan besök av välrenommerade företrädare för Åmåls vänort DePere i Wisconsin och universitetet i tyska Würzburg. De är här dels för att lära av oss, dels ge sin och sina länders syn på språk och identitet.


Först upp på aulascenen efter rektor Roger Engströms välkomsthälsning är dock kommunalråd Mikael Karlsson. Det är tredje året i rad som kommunen delar ut ett stipendium för att skicka elever till DePere i samarbete med AFS Interkulturell Utbildning. Liv Bolmgren och Frida Söderberg från den ideella föreningen är på plats och presenterar lite kort vad AFS innebär. De arbetar under resten av dagen främst med identitetssökande workshops på Introduktionsprogrammet.
När tillkännagivandet av kommande års stipendiat närmar sig vänds elevernas ansikten mot varandra och tisslet blossar upp. Christian Bruce, representant för skolans internationella grupp, drar ut på spänningen en stund genom att upplysa alla församlade om att också årets kortprogramsstipendiat snart går att söka, vilka ger den studerande ungefär en månads upplevelser i olika delar av världen. Kommunalrådet fortsätter och läser så upp motiveringen för att åka till USA. Den slår fast att årets stipendiat har ”en stor medvetenhet och framtidstro” och en ”nyfikenhet och ambitionsnivå [som] har imponerat på juryn”. Julia Giaro, NA2A, är den lyckliga vinnaren och får till varma applåder komma upp och ta emot stipendiet i form av en riktigt stor check.


Dr. Michaela Vogt, föreläsare från Tyskland
Robert L. Osgood, föreläsare från De Pere, USA
Robert A. Pyne, föreläsare från De Pere, USA
Soran Ismail


Text: Stefan Lennemyr

Foto: Per elwing

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Synpunkter på sidan?