Viss distansundervisning v.34 - 44

För att sprida ut eleverna i kollektivtrafiken kommer vi under perioden terminsstart till höstlovet jobba med distansundervisning för en årskurs åt gången. 

Vi har beslutat att göra om lite i planeringen av vilka elever som läser på distans och vilka som är på skolan.
Här nedan ser ni hur det blir fram till höstlovet. Det nya är att vi inte har elever i år 1 på distans vecka 39, deras första vecka på distans blir vecka 42. Detta gör vi utifrån att det skett en del programbyten och det behövs ytterligare några veckor för elever i år 1 på plats i skolan för att lära känna sina nya klasskamrater, lärare och annan personal.
v. 36 åk 1 och 2
v. 37 åk 1 och 3
v. 38 åk 1 och 2
v. 39 åk 1 och 3
v. 40 åk 1 och 2
v. 41 åk 1 och 3
v. 42 åk 2 och 3
v. 43 åk 1 och 3
EE- & IN-programmets samtliga årskurser läser heltid på skolan från v. 38.

Mvh Skolledningen

Sidan uppdaterades 2020-09-14

Synpunkter på sidan?