Upplägg för undervisning v. 13-15

Vecka 13 är det årskurs 1 som har närundervisning (förutom IM, EE och IN som har närundervisning 100 %).
Utbildningsminister Anna Ekström meddelade på torsdagsmorgonen att de nationella råden om distansundervisning för gymnasiet upphör den 1 april, men samtidigt finns det regionala och lokala direktiv att förhålla sig till. Smittskydd Västra Götaland meddelade samtidigt igår att de förlänger de skärpta rekommendationerna rörande gymnasiernas distansundervisning fram t.o.m. 18/4
Detta innebär att vi just nu planerar att låta alla treor samt alla elever på EE, IN och IM, plus alla elever som är i behov av stöd genom närundervisning eller har praktiska moment som ej kan skjutas upp vara på plats på skolan v. 15.
Utgå alltid från den information som ni får från skolan, då vi som skola måste förhålla oss till direktiven från framförallt Smittskydd Västra Götaland. Vi återkommer i frågan så snart vi har nya besked.

Sidan uppdaterades 2022-01-28

Synpunkter på sidan?