Upplägg för närundervisning v. 11-13

Hej!
Vi hoppas att ni elever har haft ett bra lov och att ni passat på att gå ut i vårsolen!
Vi hade hoppats på ett något annorlunda upplägg, under tiden fram till påsklovet, men direktiven ändras snabbt och med start nästa måndag, 15/3, gäller följande i Västra Götaland:
"Till samtliga kommuner i Västra Götaland.
2021-03-05 Grund- och gymnasieskolor och distansundervisning

Det epidemiologiska läget är fortsatt allvarligt med tydliga tecken på att Västra Götalandsregionen är på väg in i en tredje våg av covid-19. Antalet barn och unga ökar också, framför allt i gymnasiet, även om klart flest fall ses i de arbetsföra åldrarna. Utvecklingen går dock i olika takt inom regionen, där vissa kommuner har mer covid-19-fall än andra.

Smittskydd Västra Götaland vill därför arbeta utefter en mer flexibel modell med sina rekommendationer, där läget i kommunen eller på den enskilda skolan får styra mer. Detta innebär dock också att situationen snabbt kan förändras. Andelen som tillåts ha närundervisning i gymnasiet i olika kommuner kan behöva justeras med kort varsel, liksom att enskilda klasser i grundskolan snabbt kan behöva övergå till tillfällig distansundervisning, allt utifrån det lokala epidemiologiska läget.

På gymnasiet vill vi därför rekommendera en närundervisningsgrad för individen på minst 20%, men som högst en tredjedel från och med 15 mars till den 1 april. I dessa procentsatser är inte de elever inräknade som pga. sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment) ändå har närundervisning. Ett annat undantag kan också vara om skolan lokalmässigt eller via kombination av när- och distansundervisning kan sköta undervisningen i halvklasser.

Vid frågor kontakta ert lokala smittskyddskontor.
Smittskydd Västra Götaland"
Detta gör att vi planerar att ha:
åk 3 på plats v 11,
åk 2 på plats v 12,
åk 1 på plats v13,
samtidigt som alla elever på EE, IN, IMS, IMA och gymnasiesärskolan får närundervisning till 100%.
Utöver detta, kommer vi att utnyttja Skolverkets och Smittskydd Västra Götalands undantag, vilket innebär att elever som pga. sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning. Här är det arbetslagen för respektive program som tillsammans med elever avgör behoven.
 
Vi behöver förhålla oss till FHMs rekommendationer, Skolverkets föreskrifter samt Västra Götalands smittskyddsläkares skärpta rekommendationer, även om vi såklart längtar efter att ha er alla på plats i våra lokaler. Alla inser såklart allvaret i situationen och vi måste gemensamt ta ansvar för att minska smittspridningen och så småningom kunna återgå till en mer normal vardag.
Hälsningar Skolledningen

Sidan uppdaterades 2022-03-14

Synpunkter på sidan?