Plan för närundervisning v. 5-8

Utifrån den rådande situationen har skolledningen på Karlberg tagit beslutet att revidera planen för elevernas gradvisa återgång till närundervisning. Skolan kommer hela vecka 5 bedriva fjärrundervisning med följande undantag:

Eleverna på EE och IN (samtliga) ska vara på plats för att jobba med utbildningens praktiska moment. Övriga elever som behöver arbeta med praktiska moment som inte kan skjutas upp ska vara på plats på samma sätt som tidigare. Arbetslagen ansvarar för det.

Arbetslagen ansvarar också för att de elever som är i behov av närundervisning av olika anledningar får det på samma sätt som tidigare. Inget rektorsbeslut krävs.

Från och med vecka 6 kommer vi köra enligt tidigare plan vilket innebär.

Vecka 6 närundervisning år 3

Vecka 7 närundervisning år 2

Vecka 8 närundervisning år 1

Vecka 9 sportlov.

Sidan uppdaterades 2022-01-28

Synpunkter på sidan?