Nyårskrönika

Gott Nytt År!

Vi i skolledningen vill önska alla elever och all personal ett Gott Nytt År! Ett Gott Nytt År också till alla tidigare elever, alla blivande elever, alla vårdnadshavare och andra personer som läser detta.

Det går naturligtvis inte att summera 2020 utan att nämna den pandemi vi nu befinner oss mitt uppe i. Det går heller inte att på ett kortfattat sätt beskriva den förändrade situation som detta år inneburit för elever, personal och alla andra i vårt samhälle. Vi väljer därför att citera några stycken ur Läroplan för gymnasieskolan som är ett av våra viktiga styrdokument. Där står bland annat, att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”, att ”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i utbildningen. Undervisningen i olika ämnen ska behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra” och att ”Eleverna ska också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt”. Alla dessa texter ur läroplanen känns väldigt aktuella detta år och ska vi försöka finna något positivt som kommer ut av pandemin kan det kanske vara att det gett oss rikliga tillfällen att omsätta läroplanens tankar i den dagliga undervisningen.

1970 var skolan nybyggd och de första studenterna kunde firas. Vår plan var att 50-årsfirandet skulle pågå fortlöpande under året som gått. Vi kommer ta igen detta när tillfälle ges men konstaterar att det i dagsläget inte går att säga när det är möjligt. Kul i alla fall att skolans 50-årsjubileum sammanfaller med att många elever vill gå på Karlberg.

Under 2019 ökade elevantalet så att vi blev över 800 elever. 2020 har vi fortsatt växa och har nu mer än 830 elever. Det är fantastiskt roligt att så många elever väljer att läsa sin gymnasieutbildning hos oss. Det medför också ett stort ansvar för oss som skola att leva upp till elevernas förväntningar. En viktig anledning till att många väljer Karlbergsgymnasiet är den personal som finns här. Vi har i hög utsträckning behöriga legitimerade lärare. Att skolan växt så mycket de senaste åren gör att vi också hela tiden kan rekrytera nya duktiga lärare. Under vårterminen 2021 hälsar vi Victor, Monica, Javier, Lisa, Kenneth, Gustav och Johan välkomna till oss! Ni kommer kunna läsa mer om vår nya personal i våra sociala medier där de kommer presenteras lite närmre i början av nästa termin.

Tittar vi på lokalerna måste vi säga att Karlbergsgymnasiet är en fräsch 50-åring. Det pågår hela tiden anpassningar av lokalerna så att de ska erbjuda moderna studiemiljöer som är trevliga för elever och personal att vistas i. Under 2020 har många klassrum fått nya ljuddämpande innertak och ny belysning, toaletter har renoverats och ventilationssystem bytts ut. Den på ytan kanske synligaste förändringen är den välkomnande reception som nu byggs vid skolans huvudentré och som alldeles strax är klar att bemannas. Det känns väldigt trevligt att vi kommer kunna erbjuda våra elever och gäster en bemannad reception.

Under 2021 hoppas vi kunna starta Naturbruksprogrammet med inriktning hästhållning. Det finns utmärkta förutsättningar att erbjuda eleverna som väljer detta program en mycket bra utbildning. Vi hoppas också utöka vår samverkan med det lokala näringslivet och från hösten kunna erbjuda elever att få sin utbildning som lärling.

Som skolledare är vi vana med att arbeta några veckor om året efter att, först elever, och sedan lärare, gått på ledighet. En tom skola känns väldigt tom. Under 2020 har saknaden efter er elever varit extra påtaglig. Vi vet att hur var och en av oss väljer att ta ansvar för att begränsa smittspridningen har stor påverkan på hur länge viruset förhindrar oss från att träffas som vanligt igen. Så även om vi alla längtar efter att återgå till en normal vardag är det nu vi måste tänka till lite extra och agera ansvarsfullt både mot oss själva och andra.

Med hopp om ett riktigt gott 2021!

Mvh

Skolledningen

Karlbergsgymnasiet

Sidan uppdaterades 2022-01-28

Synpunkter på sidan?