Minska risken att du och andra får covid -19

Minska risken att du och andra får covid -19

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och lokala riktlinjer.

*Håll avstånd

*Tvätta händerna – ofta och noga
  Handsprit är också bra. Undvik att röra vid ansiktet.

*Umgås med så få människor som möjligt

*Stanna hemma vid symtom på covid-19

*Familjekarantän – stanna hemma om någon i familjen har covid -19

 

Ta hand om dig
Behåll dina rutiner så mycket som möjligt vid fjärrundervisning. Försök t.ex. att äta och sova på samma tider varje dag och rör gärna på dig utomhus om det går.

 

Stöd finns om du behöver
Ta kontakt med mentor eller elevhälsan om du känner behov av stöd.

 

Mer information finns på Folkhälsomyndigheten och 1177.se (uppdateras kontinuerligt)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/

 

Sidan uppdaterades 2022-03-14

Synpunkter på sidan?