Lunchlådor för Åmålselever som går på gymnasieskola på annan ort

Till alla gymnasieelever som bor i Åmåls kommun och som går på gymnasieskola på annan ort
Vill du hämta 1 - 5 skolluncher på Karlberg för vecka 51 (14 - 18 december) mailar du
- ditt namn, klass och skolans namn
- om du vill ha vegetarisk lunch eller inte 
- samt hur många luncher du vill ha (minst 1 och max 5)
till elke.franckaert@amal.se senast fredag 11 december kl 12.00.
Du kan sedan hämta dina frysta lunchlådor i matsalen på Karlberg på måndag 14 december mellan kl 09.00 - 14.00.
Barn- utbildningsförvaltningen
Verksamhet gymnasium

Sidan uppdaterades 2022-01-28

Synpunkter på sidan?